Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rezignoval na kontrolu obsahu profilu zadavatele

Oživení se v červenci 2013 obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS) s podnětem ke kontrole obsahu profilu zadavatele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Mezi hlavní námitky Oživení patřila skutečnost, že zadavatel zadává na svém profilu veřejné zakázky pod jiným názvem než v oficiálním věstníku veřejných zakázek (ISVZ).

Název veřejné zakázky se sice odlišuje jen drobně, ale právě kvůli této „drobné“ odlišnosti nelze na profilu zadavatele dohledat žádné dokumenty, které zadavatel k té které zakázce zveřejnil. Rovněž na profilu zadavatele nelze zakázky dohledat ani podle evidenčního čísla zakázky dle ISVZ. Veřejnost nemá šanci na profilu zadavatele cokoli najít, ledaže mu ŘSD sdělí, pod jakým vlastním evidenčním číslem zde má hledat (tak jako ŘSD sdělilo svá identifikační čísla „chybějících zakázek“ ÚOHS).

UOHS pochybení zadavatele bagatelizuje: „…svým drobným opomenutím zadavatel de facto pouze nepatrně ztížil dohledání některých informací vztahujících se k předmětné veřejné zakázce, avšak nečiní dohledání těchto informací nemožnými…“

Podrobnosti a příslušné naleznete v kauzách Oživení.

Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář