Bude Policejní akademie hlavní vzdělávací institucí pro úředníky?

V návrhu koaličních stran ke služebnímu zákonu najdete právě třeba návrh, aby se Policejní akademie stala hlavní vzdělávací institucí pro úředníky, možná i jedinou. Oživení spolu s kolegy připravilo v rámci společného projektu Rekonstrukce státu stanovisko k Věcnému přehledu komplexního pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku č. 71, který dnes, tj. 26.2.2014 projednají sněmovní výbory. S ohledem na velmi krátkou časovou dotaci pro seznámení se s výše zmíněným materiálem chceme  upozornit aspoň na některé problematické okruhy návrhu.

1. Vítáme zájem koaličních stran o rychlé přijetí novely služebního zákona. Rychlost ale nesmí být na úkor kvality. Doposud nebyla předložena ani finanční analýza, ani strategie implementace zákona. Ty jsou ale klíčové pro kvalitní uvedení zákona v praxi. Spolu s věcným záměrem zákona je požadavek na předložení finanční analýzy i strategie implementace k veřejné diskusi zcela oprávněný. Podle současného velmi ambiciózního plánu Koalice nebude možné kvalitní zákon zpracovat. Zároveň napnutý harmonogram neumožňuje reálné zapojení opozice, odborů neziskového sektoru do tvorby zákona, které je u takto klíčového zákona zásadní.

2. Vzdělávání a úřednickou zkoušku má realizovat Policejní akademie. Rekonstrukce státu tento návrh zásadně odmítá. Pro výběr této instituce neexistují objektivní důvody. Policejní akademie by získala neblahý vliv nad všemi úředníky státní správy, kteří by u nich museli zkouškou projít. V neposlední řadě je vzdělávání úředníků dlouhodobě skloňováno v souvislosti s rozvinutou korupcí. Podivujeme se nad tím, proč právě Policejní akademie je navržena jako jediný realizátor vzdělávání, když objektivně není pro vzdělávání úředníků vhodná.

3. Podle časového harmonogramu by výběrová řízení na pozice vedoucích ve státní správě probíhala dříve, než bude zavedeno nové odměňování. Zároveň by mělo být možné, aby se na místa vedoucích v přechodném období (vedoucí odboru) mohly hlásit i osoby, které mají odpovídající zkušenosti ze soukromé sféry. Pokud má být práce ve státní správě pro uchazeče zajímavá, musí být transparentně ohodnocena.

4. Věcný přehled neuvádí, jak budou probíhat výběrová řízení. Ta jsou přitom naprosto klíčová pro zvýšení kvality a profesionality státní správy. Rekonstrukce státu klade důraz jak na odbornost a zkušenosti uchazečů, tak i testování kompetencí uchazečů.

5. Naopak se popisuje úřednická zkouška v rozsahu základních znalostí o uspořádání země a ústavního pořádku, která má testovat kvalitu úředníků a být faktickým vstupem do státní správy. V západních demokraciích, stejně jako v Evropské komisi, se úřednické zkoušky neuplatňují, filtrem jsou náročné konkurzy do státní správy. Zavádění úřednické zkoušky v navrženém rozsahu vzbuzuje pochybnosti o její účelnosti a tedy zvyšuje riziko nehospodárného utrácení veřejných prostředků. Další podobu vzdělávání návrh neobsahuje.

6. Koalice zavádí do státní správy nové pozice státních tajemníků – vrcholných úředníků jmenovaných na základně výběrových řízení, zároveň ale ponechává současnou pozici náměstků bez jakékoliv regulace. Kompetence mezi náměstky jako politickými zástupci a úředníky návrh zcela opomíjí a neřeší. Po zavedení státních tajemníků považujeme pozici náměstka za nadbytečnou a měla by být zrušena, anebo musí být jasně stanoveny pravidla spolupráce, pravomocí a kompetencí mezi těmito skupinami.

Návrh je předkládán ve variantních řešeních a dokládá tak nejednotnost koaličních stran v zásadních otázkách. Nyní se do debat nad podobou zákona mají zapojit i strany opoziční. Cílem je připravit jeden komplexní pozměňovací návrh s co nejširší politickou podporou. Jinak hrozí, že vznikne celá řada pozměňovacích návrhů, přijímání novely služebního zákona se ještě více znepřehlední a výsledkem bude nekvalitní právní předpis.

Lenka Petráková, Oživení, o.s. 724011102

 

Facebook
Twitter
1 Komentář
  • Janča
    Vytvořeno: 23:24h, 24 března Odpovědět

    Úřednickou zkoušku mám naštěstí již hotovou a moje dojmy jsou, že to rozhodně není banální zkouška. Všem, co je čeká Úřednická zkouška, tak doporučuji nic nepodceňujte a za včas se učte. Idéálně si sežeňte skripta, nebo knížku a co se mi osvědčilo, tak byla výuka obecné části Úřednické zkoušky, a to formou e-learningu na http://www.abctesty.cz. Sledujte aktuální informace na webových stránkách Miniserstva vnitra (www.mvcr.cz).

Přidejte komentář