Oživení podalo žalobu proti rozhodnutí Správy státních hmotných rezerv (kauza LUKOIL)

Společnost LUKOIL Aviation Czech, s.r.o.  porušila povinnost, k níž se zavázala smlouvou uzavřenou mezi Správou hmotných rezerv České republiky (dále jen „SSHR“) a společností LUKOIL Aviation Czech, s.r.o.  (dále jen „LUKOIL“) v roce 2009 ve věci každoroční výměny starých zásob leteckého petroleje za nový, když nedodala do státních hmotných rezerv ve sjednané době letecký petrolej. V důsledku porušení této povinnosti vznikla LUKOILU povinnost zaplatit SSHR smluvní pokutu. SSHR však po LUKOILU uhrazení předmětné smluvní pokuty nepožadovala, a naopak  splatnost smluvní pokuty prodlužovala uzavíráním dodatků k uvedené smlouvě, na základě kterých byla splatnost smluvní pokuty  sjednána až ke dni 31.1.2014.

Do celé kauzy se vložilo Oživení, kdy se dožadovalo poskytnutí předmětné smlouvy a právního posudku týkajícího se posouzení oprávněnosti nároku SSHR na vyplacení smluvní pokuty po LUKOILU.   SSHR však odmítlo smlouvu uzavřenou s LUKOILEM poskytnout, tudíž Oživení po vyčerpání možných opravných prostředků podalo na SSHR správní žalobu. SSHR nakonec vydala stanovisko, že uhrazení smluvní pokuty po LUKOILU bude požadovat a podá na LUKOIL žalobu.

Více informací (včetně dokumentů) naleznete na webu Oživení.

Andrea Kohoutková, tel. 774737279

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář