Úřad pro ochranu hospodářské soutěže varoval Městskou část Praha 10 před uzavřením smlouvy

Městská část Praha 10 se v dubnu 2013 rozhodla realizovat stavbu mateřské školy za předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 50,5 mil. Kč v rámci tzv. „minitendru“ dle v minulosti vysoutěžené Rámcové smlouvy na provádění stavebních prací. Rámcová smlouva však byla soutěžena a následně uzavřena výhradně na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí, nikoliv také na realizaci novostavby.

Oživení se v červnu 2013 obrátilo s podnětem na prošetření postupu zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V únoru 2014 UOHS sdělil Oživení, že řízení se zadavatelem zatím nezahájil, neboť nedošlo k uzavření smlouvy o dílo. Zároveň UOHS upozornil zadavatele na skutečnost, že uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem by mohlo být posouzeno jako spáchání správního deliktu. V takovém případě by UOHS zahájil se zadavatelem správní řízení z moci úřední.

Více informací (včetně dokumentů) naleznete na webu Oživení.

Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář