Oživení ušetřilo státu 250 tisíc

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil příspěvkové organizaci Ministerstva vnitra pokutu ve výši 500 tisíc Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách. Pokuta byla zaplacena v březnu 2012, ale až do července 2013 nebyla škoda nijak řešena. Na základě výzvy Oživení příspěvková organizace dosáhla na jaře 2014 mimosoudního vyrovnání. Plnění ve výši 250.000,- Kč bylo zaplaceno k rukám příspěvkové organizace 19.2.2014.

Bližší informace ke kauze naleznete na webu Oživení: bit.ly/RKSOZ0

Více informací poskytne Petra Bielinová, 605 54 34 19

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář