Pražský dopravní podnik nezákonně přidělil zakázku přímo jedinému dodavateli

Na základě podnětu Oživení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že Dopravní podnik hl. m. Prahy přidělil nezákonným postupem zakázku jedinému dodavateli společnosti Xanthus. Za porušení zákona uložil Úřad pokutu ve výši 600.000,- Kč.

Zadavatel se dopustil správního deliktu, když uvedenou zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by pro použití tohoto druhu řízení byly splněny zákonné podmínky.

Dopravní podnik použití jednacího řízení bez uveřejnění hájil skutečností, že řídicí systémy jsou duševním vlastnictvím společnosti Xanthus a.s., a z těchto důvodů nebylo možné zadat zakázku jinému uchazeči. Zadavatel nicméně v rámci správního řízení nepředložil Úřadu licenční smlouvy, které by prokazovaly existenci autorských práv společnosti Xanthus k řídicím systémům a které by současně prokazovaly, že licenční podmínky byly nastaveny tak, že veřejná zakázka mohla být plněna pouze touto společností.

Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že v případě zákonného postupu mohl obdržet nabídky od většího počtu dodavatelů, kteří by mohli nabídnout výhodnější podmínky plnění.

Zdroj: Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
14/047/VZ014 – S42/2014

Více o podnětu na ÚOHS: Kauzy Oživení

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář