Městský soud v Praze nařídil Dopravnímu podniku vydat faktury

Oživení se od ledna 2012 domáhalo poskytnutí smluv a propracených faktur mezi Dopravním podnikem (DP) a společností Bitmedia. Na základě rozsudku Městského soudu v Praze Oživení informace získalo v červnu 2014.

Po prvním kole soudního řízení DP poskytl Oživení smlouvy, propacené faktury však nadále poskytnout odmítal s odůvodněním, že „faktura není informace“ a navíc, že faktura neobsahuje žádné informace, které by již nebyly obsaženy v poskytnuté smlouvě. Rovněž i v druhém soudním řízení dal soud za pravdu Oživení:

Pokud může být informací „jakýkoli obsah“, v „jakékoli podobě“ a zaznamenaný na „jakémkoli nosiči“, pak jím zcela nepochybně může být i obsah faktury zaznamenaný v písemné podobě na listinném vyhotovení faktury. Žádným rozumným výkladem tohoto ustanovení nelze dospět k závěru opačnému, který zaujal žalovaný.

Informace o tom, jaká částka byla žalovaným na základě konkrétní smlouvy skutečně uhrazena v textu uzavřené smlouvy obsažena není, a lze ji zjistit právě způsobem, který žalobce zvolil, tj. poskytnutím kopií proplacených faktur. 

Je-li primárním účelem zákona o svobodném přístupu k informacím umožnění kontroly veřejnosti nad hospodařením povinných subjektů, pak možnost přístupu k obsahu proplacených faktur je zcela zjevně v
souladu s tímto cílem zákona. Pokud by soud akceptoval názor žalovaného, že žadatelé mají nárok pouze na poskytnutí textu smlouvy, nikoli však již na informace o tom, jaké prostředky na základě takové smlouvy byly skutečně vynaloženy, v zásadě by tím byla kontrola hospodaření povinných subjektů výrazně omezena, ne-li zcela znemožněna. Názor žalovaného je tedy ve zřejmém rozporu nejen stextem zákona o svobodném přístupu k informacím, ale i s jeho smyslem a účelem.

Celý text rozsudku naleznete v kauze Oživení.

Petra Bielinová

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář