Smlouvy na svoz odpadu je nutné soutěžit

Obec Veltrusy uzavřela v roce 2012 smlouvu na svoz odpadu bez soutěže s odůvodněním, že se jedná o zakázku malého rozsahu. Smlouva byla sice uzavřena na období jednoho roku, avšak zároveň umožnila, aby smluvní vztah byl automaticky opakovaně prodlužován. V konečném důsledku se tak jednalo o smlouvu na dobu neurčitou (což má význam pro posouzení předpokládané hodnoty plnění). Obec Veltrusy pochybila, nicméně vzhledem k mnoha polehčujícím okolnostem byla ze strany ÚOHS uložena pouze symbolická pokuta ve výši 30.000,- Kč.

Z rozhodnutí ÚOHS: „V případě, kdy je mezi smluvními stranami uzavírána smlouva s tzv. automatickou prolongací, se jedná o takový smluvní vztah, jenž je sice uzavírán na dobu ve smlouvě blíže specifikovanou, který však stejně tak může existovat trvale, pokud smluvní strany aktivně neprovedou kroky směřující k jejímu ukončení. Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že na takový smluvní vztah je nutno pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pohlížet stejně jako na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, neboť není vyloučeno, že smlouva bude trvat jeden rok či nekonečně dlouhou dobu……… Ve skutečnosti byla předmětná smlouva uzavřena na dobu neurčitou, neboť její platnost prostým uplynutím doby nikdy nezanikne….“

Blížší informace ke kauze, včetně rozhodnutí ÚOHS, naleznete na stránkách Oživení

Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář