Česká advokátní komora projedná pozastavení výkonu advokacie obviněných advokátů

Dopisem z 20. února 2014 jsme se obrátili na Českou advokátní komoru (ČAK) s výzvou na pozastavení výkonu advokacie advokátům , kteří byli obviněni z trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti. Česká advokátní komora nás obratem informovala, že řízení o pozastavení výkonu advokacie advokátů Mgr. Davida Michala a Mgr. Marka Stubleyho bylo zahájeno 26. 2. 2014. Od jara do podzimu jsme se na ČAK pravidelně a opakovaně obraceli s žádostmi o informaci, zda již bylo ve věci nařízeno jednání, popřípadě zda bylo rozhodnuto a jak. Dopisem z 25. 9. 2014 nám ČAK sdělila, že (první) ústní jednání s obviněnými advokáty proběhne 13. 10. 2014.

Kauzu budeme i nadále sledovat.

Informace o kauze průběžně doplňujeme: http://bit.ly/1EhaMGc

Martin Kameník, předseda Oživení, o.s.
[email protected]
tel.: 776 230 779

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář