Výzva ministru financí: zákon o vnitřním řízení a kontrole je potřeba urychleně řešit

Nevládní organizace Oživení, Transparency Int. ČR a Centrum aplikované ekonomie vyzvaly ministra financí Andreje Babiše, aby se zasadil za co nejrychlejší dopracování Zákona o integrovaném rámci systémů vnitřního řízení a kontroly.

Tuto normu považujeme za klíčovou z hlediska zajištění hospodárného řízení a kontroly výdajů veřejné správy. Včasná příprava a implementace kvalitního zákona o vnitřní kontrole je také aktuální z hlediska nové vlny čerpání strukturálních fondů EU a přípravy zcela nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Za základní principy, ze kterých by se němělo Ministerstvo financí při přípravě zákona ochdýlit považujeme:

  • posílení adresné odpovědnosti za schvalování výdajů
  • posílení nezávislosti interního auditu
  • ex ante a ex post hodnocení velkých veřejných projektů
  • přenesení odpovědnosti za vymožení nesprávně použitých prostředků na poskytovatele dotace
  • zjednodušení kontrolního prostředí eliminací duplicitních kontrol ze strany poskytovatelů prostředků a finančního úřadu
  • zavedení institutu střetu zájmu u poskytovaných prostředků z veřejných rozpočtů
  • zavedení výborů pro audit jako pojistky kvality, objektivity a nezávislosti výsledků auditů

Celé znění dopisu je ke stažení zde

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář