Deník: Jak jsme objížděli republiku s mobilní právní poradnou, aneb na co se můžete těšit již v září

Přinášíme Vám reportáž z míst, která jsme v rámci mobilní právní poradny ve dnech 22.6.2015 – 26.6.2015 navštívili. S kým jsme se setkali, o jakých tématech jsme především diskutovali a jaké dojmy jsme si z naší cesty odnesli?

22.6.2015 – Den první –  Česká Lípa

Vyjíždíme za zastupiteli a aktivními občany do České Lípy.  Zastupitele a občany zajímá především pořizování zápisů ze zasedání rady, tématika vymáhání náhrady škod, přístup zastupitelů a občanů k informacím, povaha městských společností jako povinných subjektů dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Povídáme, vysvětlujeme a radíme v konkrétních případech. Odkazujeme také na publikace Oživení https://oziveni.cz/e-knihovna/. Dotazů padá hodně, odpovídáme jeden přes druhého, řešíme smlouvy uzavřené ústně z hlediska práv a povinností smluvních stran, kdy není zřejmé, co si strany ujednaly.  Odjíždíme s dobrým pocitem. Cestou zpět lije jak z konve.

23.6.2015- Den druhý- Jihlava a obec Křídla

Vstáváme brzy ráno. Dnes toho máme před sebou hodně. Dopoledne nás čeká školení úředníků a zastupitelů na téma právo na informace a odpoledne se přesouváme do malé obce Křídla. V Jihlavě přednášíme na téma právo na informace, upozorňujeme na zajímavá soudní rozhodnutí související s právem na informace.  Upozorňujeme na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  č.j. 8 As 55/2012-62, kdy soud uzavřel, že pokud se týká poskytování informací o platech státních zaměstnanců a zaměstnanců samospráv, převažuje právo veřejnosti na informace nad právem zaměstnanců na ochranu soukromí, neboť tito pobírají plat z veřejných prostředků.  Na toto téma se   rozohní debata.  Někteří z úředníků si stěžují na možnou závist spoluobčanů, jiní naopak proti zveřejnění svého platu nic nenamítají. Odpoledne přejíždíme do obce Křídla. Jedeme krásnou krajinou a počasí nám přeje. Setkáváme se se zastupitelkami a starostou obce. Debatujeme hlavně o problematice zakázek malého rozsahu a dáváme tipy, jak alespoň částečně předejít výběru uchazeče o zakázku, který bezprostředně po zadání zakázky a obdržení peněz skončí v insolvenčním řízení.

24.6.2015 – Den třetí – Lipník nad Bečvou

Přesouváme se do Jihomoravského kraje. V Lipníku nad Bečvou se setkáváme se zastupiteli a aktivními občany z okolních obcí. Diskutujeme s nimi o aktuálních problémech, zejména o vhodné metodice na zadávání zakázek malého rozsahu . Dlouho debatujeme o e transparentním a efektivním hospodaření s majetkem obce a právu zastupitelů a občanů na informace. Představujeme stránky www.oziveni.pokusnastranka.cz a portál www. vsechnyzakazky.cz   Zpátky se vracíme, když zapadá slunce.

lipnik nad becvou poradna

 

25.6.2015 – Den čtvrtý – Opava

A dnes jedeme do Slezska. Podařilo se nám tak v rámci jednoho týdne navštívit všechny země Koruny České. Setkáváme se se zastupitelkou, členy kontrolního a finančního výboru a aktivními občany. Představujeme manuál pro městské společnosti, diskutujeme o vyváženosti obsahu radničního periodika a právu zastupitele na uveřejnění sdělení v radničním periodiku. Těší nás aktivita a zájem o naši práci místních Opavanů.  Z Opavy se vracíme pozdě večer, přespáváme v Olomouci.

opava

 

26.6.2015 – Den pátý- návrat do Prahy

Vyrážíme  směr Praha a máme trochu obavy ze zácpy na D 1. Nakonec dojedeme bez ztráty kytičky a na čas. A jaké jsou naše dojmy?a Občané a zastupitelé se k našemu potěšení začínají více aktivně zajímat o dění v samosprávách.

Děkujeme všem za pozvání a už se těšíme na podzimní výjezd!

Andrea

Marek Zelenka

Marek Zelenka

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář