Zveme Vás na konferenci! Lenka Bradáčová, novináři a experti budou v září diskutovat na téma oznamovatelů korupce.

Stáhněte si pozvánku a registrujte se včas, nejpozději do 30.8.2015 na konference.oziveni.pokusnastranka.cz!

pozvanka

Nyní jsou oznamovatelé veřejností chápáni jako práskači či blázni, v lepším případě jako hrdinové. Lidé, kteří se rozhodli nezavírat oči před porušením pravidel, ať už těch právních nebo morálních, se stali skupinou občanů, jež stojí osamocena v koutě, skupinou na niž se zapomnělo, která je ustavičně přehlížena, umlčována či ostrakizována. Státní orgány pak hrají pasivní roli těch, kdož samozřejmě činnost oznamovatelů po odhalení závažných kauz před veřejností kvitují, avšak pomocnou ruku zpravidla neumí podat.

Chceme s Vámi sdílet konkrétní příběhy oznamovatelů, a společně s Vámi změnit tuto situaci.

Aktuální informace k celé akci jsou průběžně aktualizovány na stránkách: konference.oziveni.pokusnastranka.cz/ , kde naleznete program a seznam hostů.

Jedná se o jedinečnou příležitost, kterou organizujeme právě v čase, kdy Vláda plánuje předložení návrhu legislativního řešení ochrany oznamovatelů v ČR.

Prosíme Vás o provedení bezplatné registrace nejpozději do 30. 8. 2015 na: http://bit.ly/1LQyL1k

Kapacita akce je omezena.

Whistleblowing je jedním z nejvýznamnějších nástrojů vedoucím nejen k odhalování a prevenci podvodného jednání a korupce ve veřejné správě i soukromých firmách, které můžou vést k úspoře či záchraně nemalých veřejných prostředků, zajištění bezpečnosti či dokonce záchraně lidských životů. Přínos oznamovatelů v odhalování korupce i jejímu předcházení je nesporný. V České republice doposud neexistuje žádný právní předpis, který by komplexně upravoval problematiku oznamovatelů nekalých jednání.

Současná Vláda v aktuální Koncepci boje s korupcí a Akčním plánu na rok 2015 formulovala naopak jako jednu ze čtyř priorit vládního boje s korupcí legislativní řešení ochrany oznamovatelů korupce.

Chceme proto společně s oznamovateli seznámit veřejnost s problémem a v neposlední řadě poskytnout zákonodárcům prostor pro odborné konzultace problematiky s pozvanými odborníky, aby mohlo snáze dojít k zavedení kvalitní a účinné ochrany.

V případě dotazů jsme Vám plně k dispozici.

Se srdečným pozdravem,

Lenka Franková
Projektová koordinátorka / Project coordinator

+420 776 818 765

Oživení o.s.
+420 257 531 983
Muchova 13/232
160 00 Praha 6
www.oziveni.pokusnastranka.cz

[divider]

Pomohli jsme vám?

Podpořte nás

Vstupte do klubu přátel

Prosazujeme principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje.

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář