Projekt Hlasná trouba byl ukončen odborným seminářem na téma zákonné regulace radničních periodik.

coverNa závěr našeho projektu Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR proběhl dne 26. 4. 2016 seminář zaměřen na téma možností zákonné regulace radničních periodik. Seminář se konal v poslaneckém klubu KDU – ČSL pod záštitou předsedy poslaneckého klubu Jiřího Miholy. Účastníci se měli možnost seznámit s hlavními závěry z našeho rozsáhlého šetření radničních periodik a z poskytování komplexního právního poradenství zastupitelům, kterým je upíráno právo na přiměřený prostor pro vyjádření svých názorů v radničních periodikách.

Součástí programu byla také moderovaná diskuze s reprezentanty Parlamentu ČR, akademické obce, zájmových sdružení i zástupců samospráv. Diskutující se víceméně shodli na existenci problému, názorově se však velmi rozcházeli nad možnostmi jeho řešení. Účastníci semináře se tak měli možnost seznámit s řadou argumentů pro a proti přísnější regulaci.

Věříme, že všechny účastníky náš seminář obohatil o nová poznání, která přispějí k zlepšení situace ve vydávání radničních periodik, ať již bude zvolena cesta zákonné regulace nebo změn v rámci samostatné působnosti jednotlivých samospráv. Výstupy našeho projektu počítají s oběma alternativami.

foto_seminar

loga

Facebook
Twitter
2 Komentáře
 • Miroslav Hrubý
  Vytvořeno: 10:58h, 07 května Odpovědět

  Vážení organizátoři, pane předsedo,

  semináře jsem se zúčastnil a za tento počin vám /Vám upřímně děkuji. Jen mi prosím (bývalému zastupiteli MČ Praha Čakovice) dovolte obavu z nemožnosti uplatnit druhé variantní řešení – „v rámci samostatné působnosti jednotlivých samospráv.“

  Bohužel, jak jistě víte, některé koaličně smluvené většiny zastupitelstev obcí/MČ si svou, ústavou zaručenou samostatnou působnost vykládají jako bezbřehou, dokonce starostové natolik absurdně, – že i VOP před lety konstatoval, cit: „Pokud starosta městské části kupř. tvrdí, že mu žádný zákon neukládá,“ a vyvozuje z toho, že ve výkonu funkce není za zveřejňování informací o dění v MČ odpovědný, – jedná proti smyslu, duchu i výkladu Ústavy ČR jejími autory.“

  Dříve jsem věřil, že koaličně smluvené části / většiny nejvyšších orgánů samosprávy musí (i při rozhodování o vydávání radničních tisků za veřejné peníze), jako všichni ostatní ctít ústavní zásadu z čl. 6: „Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.“
  Dlouhodobé výsledky důležité celostátní soutěže (Otevřeno / Zavřeno) však přesně dokládají způsoby některých radnic, – které se sice transparentností zaklínají, – ovšem ve skutečnosti v neveřejných zasedáních rad,(orgánů ze zákona odpovědných celému zastupitelstvu) – přijímají diskriminační pravidla, v nichž umožňují /ošetřují už zavedenou cenzuru. Řečeno asi příliš expresivně s K. Krylem: “ Pěstí staré zvyky dál, …… lžou a žvaní!“

  Mám / jako OS však máme zkušenost, kterou by dnes mělo být snadné uplatnit – i pro Radniční zpravodaje.

  Před lety jsme (de facto v informační nouzi) oslovili VOP / Ombudsmana pana JUDr. O. Motejla s problémem velmi obdobným. Šlo o ústavní práva občanů (z LZPS): Podílet se na správě veřejných věcí přímo, … – nebo svobodnou volbou svých zástupců. Varianta první: – přímá účast občanů byla do ledna 2011 vázána/omezena souhlasem většiny zastupitelstva s vystoupení občana ve veřejném zasedání. Až iniciativa úřadu VOP a ODK MV odhalila diskriminaci a vzala zastupitelům možnost bránit občanům v přímé účasti / podílu na správě veřejných věcí. Dnes už se k projednávaným bodům mohou občané vyjadřovat včas, – dřív než hlasováním zastupitelé rozhodnou.

  A protože komunální zákony, sice ukládají povinnost přijmout pravidla jednání pro orgány samosprávy (JŘ), – ale jejich obsah / formu nechávají na tvorbě v samostatné působnosti těchto orgánů – vyšlo najevo, že JŘ v desítkách měst /obcí / MČ, – hl. m. Prahu nevyjímaje ve svých ustanoveních občany diskriminují.

  Řešení bylo a je jednoduché, – a pro radniční tisky zásadní. Stačí sladit právní výklad zákonů po vzoru JŘ v obcích skutečně transparentních, v duchu právního názoru Ombudsmana: „ Pokud něco výslovně žádný zákon neukládá,“ a vyvozuje z toho, že ve výkonu funkce není za zveřejňování informací o dění v MČ odpovědný, – jedná proti smyslu, duchu i výkladu Ústavy ČR jejími autory.“

  Takže, i co se tisků týče – a seminář to potvrdil – jde také o kolize rozdílných pravidel – zde pro vydávání radničních tisků. A když je rozhodnutí o jejich vydávání současně rozhodnutím o nemalých investicích z veřejného rozpočtu je absurdní, aby o radničních informačních mediích rozhodoval jiný orgán než nejvyšší tj. zastupitelstvo. A to nikoli za zavřenými dveřmi, potajmu v radě obce/ MČ, ale ve veřejných zasedáních usnesením – k bodu jednání, v němž mohou občané/ voliči svými / veřejnými připomínkami (v souladu s ústavbní zásadou) podílet na správě veřejných věcí.

  Souběžným problémem je neplnění povinností uvádět nové zákony do života samospráv. Kupř. NOZ v § 159 nově formuluje vazbu pravomocí a osobní odpovědnosti zastupitelů za rozhodování – hlasování. I pro tento případ by mělo platit ono „sladění“ tj. výslovné nastavení odpovědnosti za rozhodování v pravidlech jednání – v JŘ !

  V logice věci, z ústavního práva podílu na veřejné správě – by se mělo stát samozřejmostí právo občanů žádat po svých „neodvolatelných“ zastupitelích zdůvodnění proč tak, či onak o konkrétní věci veřejného zájmu hlasoval!
  A to už nejde o Hlásnou troubu a radniční periodika, ale v souvislostech i o široké manipulace a možnou korupci, viďte?

  Omlouvám se za obsažnost, – krátce to neumím, asi ani nelze.

  S díky za pozornost a případnou pomoc radou jak nejlépe současný stav napravit. A mělo by to být snadné kupř. tak, že vzorem by měly být samosprávy už tradičně skutečně otevřené, – za všechny si dovolím odkaz na blízké Černošice.

  Hezké dny přeji.

  Miroslav Hrubý

  • Daniel Holý
   Vytvořeno: 11:12h, 10 května Odpovědět

   Vážený pane Hrubý,

   děkujeme za účast na našem semináři i za Váš zájem na veřejném dění. Co se týče výkladu pojmů z tiskového zákona v souvislosti s vydáváním radničních zpravodajů, mohu Vám sdělit, že se touto problematikou podrobně zabýváme, a to prostřednictvím poskytování právní pomoci při sporech jednotlivých zastupitelů s vydavateli periodik územních samosprávných celků. Touto činností získáváme soudní výklad jednotlivých zákonných institutů.

   Ke zbytku Vaší zprávy bych rád uvedl, že větší míra kontroly ze strany občanů obce nad činností volených představitelů je samozřejmě na místě. K tomu by však musely být revidovány některé zákony, zejména zákon o obcích. Zde však bohužel chybí vůle zákonodárce.

   S pozdravem
   Mgr. Daniel Holý

Přidejte komentář