Ohlédnutí za jarní Bezkorupce Tour

5 dní, 7 měst, 1236 ujetých kilometrů: tak lze krátce shrnout letošní jarní Bezkorupce Tour, která nám přinesla především satisfakci. Díky velké poptávce po naší návštěvě jsme se ujistili, že ve výjezdech po republice budeme pokračovat i nadále. 

Zároveň nás těší, že u nás existuje stále mnoho lidí, kteří jsou schopni svou nespokojenost s lokální správou vyjádřit nejen v hospodě u piva, ale také reálnými činy ve svých obcích – byť to často není z médií zcela zřejmé.

Největší zájem byl o problematiku radničních periodik. Naše rady jsme mohli opřít o fakta založená na rozsudcích soudů, které jsme pomohli letos vyhrát opozičním zastupitelům. Jsme rádi, že projekt Hlásná trouba, který se zaměřuje právě na problém zneužívání radničních periodik k propagaci politického vedení samospráv, má reálný dopad do činnosti zastupitelů po celé zemi.

Častým tématem byly dotazy týkající se nakládání s nemovitým majetkem obcí. Pokud jsme v minulosti řešili kauzy, kde nebyly zákony vůbec dodržovány, nyní jsme radili v otázkách hraničních právních výkladů. Příkladem je případ z obce Škvorec, kdy starosta podepsal smlouvu o pronájmu pozemku, která sice částečně odpovídala usnesení zastupitelstva, ale díky dodatkům, ke kterým se zastupitelstvo nevyjadřovalo, se smlouva stala prakticky nevypověditelnou.

Opozičním zastupitelům a občanům jsme mnohokrát vysvětlovali, že ani místní politici nejsou vyňati z trestněprávní odpovědnosti, čemuž realita většinou neodpovídá. Dlouholetým politickým šíbrům naštěstí narůstá na menších obcích silná a odhodlaná generace těch, kteří si nenechají  všechno líbit. Za všechny zmiňme neuvěřitelně zarputilé občany z Mutěnic, kteří dokázali sesbírat tolik prokazatelných důkazů o zmanipulovaných veřejných zakázkách a lživých fakturách, že by kdejaký vyšetřovací orgán mohl jen tiše závidět. Jsme nadšeni, že naše dlouhodobá spolupráce měla takový efekt.

Veřejné zakázky a obzvláště veřejné zakázky malého rozsahu jsou tedy achillovou patou českých samospráv. S politováním musíme konstatovat, že ani přijetím nového zákona se korupční riziko v této oblasti nezmenšuje. Mnohokrát jsme museli dementovat zaběhlý názor, že o chystané zakázce malého rozsahu nelze informovat zájemce mimo okruh radnicí oslovených firem. Přitom právě konkurenční boj je lékem na zajeté zpřátelené vazby místních firem a politiků.

V Mladé Boleslavi jsme se setkali s odvážlivci, kteří si s velkou kuráží dovolili kritizovat společnost Compag. Společnost je minoritně vlastněna městem a prakticky veškeré služby pro město dělá v značně netržním prostředí. Aktivním zastupitelům se podařilo díky zkušenému využití zákona o svobodném přístupu k informacím získat důkazy o tom, že se v takovém nastavení vystavují fiktivní faktury a platí se přemrštěné náklady na jednoduché opravy.

I na třetí Bezkorupce Tour  jsme měli tu čest setkat se s positivními, inteligentními a příjemnými lidmi, kterým není lhostejné, co se děje v jejich okolí. Chtěli bychom poděkovat všem hostitelům za milé přijetí a omluvit se těm, na které se letos nedostalo. Již teď se těšíme na podzimní výjezd!

Za Oživení, o.s.
Marek Zelenka

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář