Bilancujeme 1997-2017

Ohlédněte se za našimi společnými úspěchy:

 • Jako první jsme v roce 2002 získali kopie majetkových přiznání poslanců, senátorů a členů vlády a zveřejnili na našich internetových stránkách. Přiznání byla dostupná jen omezené skupině novinářů a neumožňovala dostatečnou veřejnou kontrolu. Informace jsme zveřejňovali každoročně až do prosazení změny zákona o střetu zájmů.
 • Zpracovali jsme vůbec první analýzu obsahu radničních periodik ve spolupráci s Otevřenou společností a IuRe v roce 2005. Pro samosprávy jsme zpracovali doporučení, která reflektují principy objektivního šíření informací. V roce 2014 jsme monitoring provedli znovu, aktualizovali doporučení a analyzujeme kontinuálně vyváženost radničních periodik na www.hlasnatrouba.cz.
 • Také na základě analýzy z roku 2008 a společného projektu s Ekologickým právním servisem “Cena dálnic” byly zavedeny cenové normativy pro výstavbu nových dálnic, aby se předcházelo předražení a plýtvání pro některé komunální zastupitele.
 • Zákon o střetu zájmů platí od roku 2006 i pro některé komunální zastupitele. Přispěli jsme k rozšíření okruhu povinných osob v rámci projednávání zákona v parlamentu. V roce 2016 jsme stáli u další novely, která zavedla mimo jiné vstupní majetková přiznání a jeden centrální registr, který usnadní veřejnou kontrolu.
 • Poslanec Vojíř vrátil na základě naší výzvy odměny za účast v dozorčí radě státní společnosti ČD Cargo, a.s. v roce 2009. Odměny pobíral neoprávněně v rozporu se zákonem o střetu zájmů.
 • V roce 2010 jsme sestavili desatero jako protikorupční minimum pro samosprávy. K petiční akci se přihlásilo 245 kandidátů a 146 signatářů bylo zvoleno do zastupitelstev v 61 samosprávách.
 • Od roku 2011 spojujeme více než 100 lokálních aktivistů, watchdogů, zastupitelů a expertů v rámci platformy Bezkorupce, která slouží pro neformální předávání protikorupčního know-how a zkušeností z komunální politiky.
 • V roce 2011 jsme provedli kontrolu fungování  zákona o střetu zájmů.  Prověřili jsme 483 veřejných funkcionářů a upozornili na celkem 123 pochybení. Naše analýza odhalila nefunkčnost zákona a byla pak zásadním argumentem pro jeho novelizaci.
 • Veřejné zakázky jsou přehlednější. V roce 2012 jsme spustili portál www.vsechnyzakazky.cz, který je alternativním informačním systémem o veřejných zakázkách v ČR s řadou funkcionalit, které přehledně a souhrnně informují o zadávaných veřejných zakázkách.
 • V letech 2012 a 2016 jsme vyhodnotili otevřenost krajů před volbami do krajských zastupitelstev a dali zástupcům krajů doporučení, jak kraje více otevírat občanům.
 • Vyhráli jsme několik strategických infosporů. Příspěvkové organizace jsou povinnými subjekty a musí odpovídat na infožádosti, Dopravní podnik hl. m. Prahy, TSK Praha musela poskytnout zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle zákona o veřejných zakázkách.
 • V roce 2013 jsme stáli u vzniku Rekonstrukce státu, díky které bylo prosazeno 5 protikorupčních zákonů.
 • V roce 2014 jsme obdrželi cenu Bílé lilie za aktivity v souvislosti s tématem osobní odpovědnosti úředníků a volených zástupců měst a obcí. Na základě našeho trestního oznámení byl v roce 2014 pravomocně odsouzen Karel Březina za bezdůvodné obohacení veřejného funkcionáře, když neoprávněně pobíral od roku 2009 peněžité odměny od pražských městských  firem.
 • V roce 2015 jsme iniciovali zrod spolku Otevřená města, sdružující samosprávy, které prosazují otevřené fungování místní samosprávy a vzájemně sdílí know-how v této oblasti.
 • Již druhým rokem provozujeme v ČR jako jediní nástroj GlobaLeaks pro bezpečné anonymní podávání podnětů, díky kterému můžeme komunikovat i s anonyními oznamovateli.
 • Samosprávám jsme přestavili a dali k dispozici 40 protikorupčních opatření  zpracovaných v publikaci  „Transparentní samospráva“, v praxi využitelných 40 konkrétních opatření zvyšujících transparentnost rozhodování a hospodaření samospráv. Letos jsme po 10 letech doporučení aktualizovali v rámci projektu spravnaradnice.cz
 • V roce 2017 jsme spustili kampaň pojišťovnademokracie.cz, díky které můžeme i nadále monitorovat politiky za Vás.
 • V roce 2017 jsme odhalili porušování zakázkového zákona u nákupů léků a zdravotnického materiálu v hodnotě 0,5 mld. korun ročně.

Za dvacet let jsme tisícům zastupitelů, aktivním občanům a dalším pomohli řešit jejich podněty, řešili jsme desítky korupčních kauz a proškolili stovky úředníků.

Díky Vám.

 

Zůstaňte s námi i nadále, v čase, kdy bude hlídání politiků a aktivita občanů možná nejdůležitějších za posledních 20 let.

Podpořte naši činnost na https://oziveni.cz/klub-pratel-oziveni/.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář