Výzva Vládě k navrácení důvěryhodnosti ÚOHS

11. 3. 2019 jsme společně s kolegy z ostatních protikorupčních organizací vyzvali Vládu ČR, aby řešila narušenou důvěru ve vedení ÚOHS.

Celou Výzvu naleznete zde

Vážení,

na základě aktuálních informací z médií a zejména informací z příkazu k domovní prohlídce je zásadním způsobem ohrožena důvěryhodnost vedení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

ÚOHS je významným kontrolním prvkem mimo jiné v oblasti veřejných zakázek. Předseda ÚOHS hraje v působnosti úřadu nezastupitelnou roli, kdy je to on, kdo rozhoduje ve správních řízeních vedených u ÚOHS z pozice odvolací instance. Je to dále předseda ÚOHS, který jmenuje členy rozkladových komisí, které předkládají předsedovi návrhy druhoinstančních rozhodnutí.

Ze zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti ÚOHS je předseda ÚOHS jmenován a odvoláván prezidentem republiky na návrh Vlády. Důvodem pro odvolání předsedy ÚOHS je dle zákona mimo jiné “narušení nezávislosti a nestrannosti ÚOHS”.

Vzhledem k závažným pochybnostem o působení současného předsedy ÚOHS Ing. Petra Rafaje jak při rozhodovací činnosti (podezření na účelové rozhodnutí ve věci mýtného), tak i v personálním obsazení místopředsedů úřadu (odvolání JUDr. Josefa Chýleho, Ph.D.) a rozkladových komisí (zejména působení Jiřího Švachuly), jsme přesvědčeni, že by Vláda měla prověřit, zda nebyl naplněn důvod pro navržení odvolání předsedy ÚOHS.

Zejména by se Vláda měla zajímat o:

  • důkladné odůvodnění odvolání JUDr. Josefa Chýleho, Ph.D. z funkce místopředsedy ÚOHS zodpovědného za sekci veřejných zakázek v lednu 2018;
  • prověření způsobilosti členů rozkladových komisí z pohledu dostatečných kompetencí a nezávislosti pro výkon této funkce;
  • nezávislý průběh již skončeného řízení před ÚOHS o veřejné zakázce s názvem “Systém elektronického mýtného” (ev. č. zakázky Z2017-015974).

Vláda ČR je zodpovědná za zajištění nezávislosti a profesionality státní správy. Byť ctíme presumpci neviny předsedy ÚOHS a dalších osob zmiňovaných v souvislosti s policejním zásahem ze dne 7. března 2019, domníváme se, že Vládě ČR by mělo jít primárně o zajištění důvěryhodnosti veřejnosti v ÚOHS a v jeho rozhodovací činnosti.

Proto vyzýváme Vládu, aby zvážila, zda výše zmíněné pochybnosti samy o sobě nejsou důvodem pro navržení odvolání předsedy ÚOHS prezidentu republiky.

Oživení, o.s.
Mgr. Marek Zelenka, LL.M.

EconLab, z.s.
PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec, Ph.D.

Frank Bold
Mgr. Pavel Franc

Otevřená společnost, o.p.s.
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Nadační fond proti korupci
PhDr. Karel Škácha

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář