Zrušené volby ve Strakonicích II aneb Určitá politická kultura a alespoň minimální standardy by měly být samozřejmé nejen ve Strakonicích

Věta z titulku je přesnou citací výroku, kterým krajský soud ohodnotil politickou situaci ve Strakonicích. Usnesení Krajského soudu ve věci zrušení komunálních voleb se zabývalo i konkrétními politickými praktikami reprezentantů města. Některé závěry soudu se dotýkají velmi častých, vlastně až tradičních argumentačních evergreenů, které představitelé radnic používají pro omezení svých politických konkurentů. Několik takových tradovaných „mýtů“ uvádíme níže i s komentářem ze soudního usnesení.

  • Zpravodaje mají informovat o dění v obci, nikoliv obsahovat politickou reklamu

(„Panuje obecné povědomí o tom, že politika, erotika a lichva nebudou ve Zpravodaji uveřejňovány.“ cit. svědka ze soudního jednání)

“Obecní zpravodaje (tedy tiskoviny vydávané samotnými obcemi) představují v regionálním kontextu jeden z hlavních a vlastně do určité míry bezkonkurenčních informačních kanálů o lokální politice a lokálním vládnutí.

Jestliže zásahem veřejné moci (tedy vládní strany či koalice) dojde k omezení možnosti nakupovat a objednávat politickou reklamu ve vlivných lokálních médiích či obecních zpravodajích, které jsou zdarma distribuovány veřejnosti, nebo k omezení možnosti realizovat vlastní politickou kampaň na výlepových plochách ve vlastnictví města, lze implikovat, že tím byly zásadním způsobem narušeny soutěživé volby. Konkurenčním stranám tak nebylo dostatečně umožněno, aby voličům sdělovaly své záměry a priority.”
(usnesení Krajského soudu)

  • Městské akce „zdarma“ v předvolební době nelze pokládat za součást kampaně

“Zakázaná propagace ostatních politických subjektů výrazně kontrastuje s praktikami vedení města, potažmo nominantů či zástupců Strakonické Veřejnosti (nejsilnější strana ve vedení města pozn. Oživení) například při pořádání četných kulturních akcí v předvolebním období, jež byly organizovány MěKS jako akce bezplatné, mnohdy navíc s dárky pro jejich návštěvníky (například zmíněný letní koncert dua Eva a Vašek, kde docházelo k bezplatné distribuci nosičů CD a DVD, popř. koncert filharmonie ke 100 letům výročí České republiky, v rámci kterého bylo zdarma distribuováno šampaňské apod.”
(usnesení Krajského soudu)

  • Radniční zpravodaj má podléhat kontrole vedení města

“Z uvedeného je zcela patrné, že rada města ovlivňovala obsah nezávislého média Zpravodaj města Strakonice, když v předvolebním období zakázala politickou propagaci v tomto místním tisku, a to v reakci na objednávku navrhovatele. Rada města rozhodovala podle obsahu článků přispěvatelů z jiných politických stran také o tom, zda tyto články budou ve Zpravodaji uveřejněny či nikoliv. Tato zcela bezprecedentní a dosud nepředstavitelná cenzura svěřená do rukou členů rady města nemůže být soudem přehlížena či snad tolerována. Uvedeným postupem si vedoucí orgán města usurpoval pravomoc uveřejňovat pouze takové články, které jsou pro vedení města, resp. jeho radu složenou většinově z členů Strakonické Veřejnosti, příznivé. Tímto způsobem jednoznačně docházelo po celé předchozí volební období k omezování politické propagace konkurenčních politických subjektů, ať už v případě zákazu politické reklamy, nebo v případě zákazu zveřejnění článků obsahujících kritiku směřovanou vůči vedení města.
(usnesení Krajského soudu)

  • Volby nejsou důležité a nikoho nezajímají

Soud nesdílí názory představitelů Strakonické Veřejnosti o „doplňkovém charakteru“ voleb a klíčovém aspektu výsledků odpracovaných pro město v uplynulém volebním období. Dokonce soud tyto názory jako pluralitní demokracii nebezpečné zásadně odmítá, neboť od takových názorů je již jen kousíček k prohlášením o zbytečnosti voleb jako takových.“
(usnesení Krajského soudu)

___

Celá soudní rozhodnutí naleznete zde:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 5. 2019

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 13. 8. 2019

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář