Co se nám loni povedlo

Jsme na začátku nového roku, a to je dobrá příležitost si připomenout, co se nám povedlo loni.

  • Soustředili jsme se na právní pomoc. Řešili jsme 271 podnětů a v rámci dvoutýdenních výjezdů navštívili i 14 obcí s naší mobilní právní poradnou. Bezplatné právní a expertní poradenství poskytujeme zejména pro oběti a svědky korupce, střetu zájmů, klientelismu, zneužívání pravomocí a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky, a také pro představitele veřejné správy.
  • Na základě konkrétních oznámení jsme úspěšně vedli několik kauz. Podali jsme trestní oznámení na pražskou Technickou správu komunikací kvůli nevýhodným nájmům, podnět na podjatého znalce v Telči, na vymáhání škod na obecním majetku v Žamberku, zveřejnění životopisů funkcionářů a členů rozkladových komisí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, na nezákonný převod obecních pozemků v Hatíně, (ne)poskytování informací ve Velkých Hamrech a žaloby, které jsme podali na obecní společnosti Bystřice nad Pernštejnem za neposkytnutí informací o vyplácení nezákonných odměn uvolněným zastupitelům obce.
  • Kromě toho jsme pokračovali se školením politiků po celé republice. Především nově zvolené zastupitele jsme provázeli právními úskalími výkonu jejich mandátu. Od fungování obecních společností, přes hospodaření obce, právní odpovědnosti zastupitele až po zadávání veřejných zakázek. Proškolili jsme takto 200 zastupitelů a 60 úředníků místních samospráv.
Ze školení nových zastupitelů.
  • Pro Rehabilitační ústav Hrabyně jsme vytvořili Interní protikorupční program a školili jejich vedoucí úředníky.
  • Pokračovali jsme též s analýzou radničních periodik, ve kterých často namísto objektivních a vyvážených informací, jak nařizuje zákon, lze nalézt pouze propagaci vedení obce. Spolu s analýzou jsme nabídli i sadu doporučení, jak daný stav zlepšit a nová pravidla zavést do praxe. Takto jsme pomohli například v Novém městě na Moravě nebo v Mnichově Hradišti.
  • Od února 2019 se navíc účastníme evropského projektu  Expanding Anounymous Tipping (EAT), který napomáhá větší ochraně whistleblowerů. V rámci něj nabízíme zdarma veřejným institucím i soukromým firmám zavedení mechanismu pro anonymní oznamování nekalostí GlobaLeaks tak, jak to požaduje nová evropská směrnice na ochranu oznamovatelů. K zájemcům v Česku, kterým aktivně pomáháme i bezplatnou právní pomocí patří například městská část Brno střed nebo Technologická agentura ČR.
  • Neopomněli jsme ale ani kultivaci legislativních a rozhodovacích procesů, na které se také dlouhodobě zaměřujeme. Podíleli jsme se na vypracování metodiky pro zadávání zakázek malého rozsahu, které nejsou pod veřejnou kontrolou, ale „proteče“ jimi více než 300 miliard korun ročně. Naším cílem je zavést společné principy, zvýšit transparentnost a zjednodušit administrativu. Metodiku se inspirovali například ve Žďáru nad Sázavou, Chocni nebo v městské části Brno – střed. Spolupracujeme i s ministerstvem pro místní rozvoj na možnosti prosadit tuto metodiku celostátně.
„Proteče“ jimi více než 300 miliard.
  • Na ministerstvu spravedlnosti a mezi parlamentními stranami jsme prosazovali a prosazujeme myšlenku přísnějšího zákona o evidenci skutečných majitelů, která by po vzoru Slovenska dohlížela na ty subjekty, které obchodují se státem. Na stejném ministerstvu se zasazujeme také o přijetí opravdu účinného zákona na ochranu oznamovatelů a aktuálně připomínkujeme jeho současnou verzi.
  • Stále se snažíme o nápravu poměrů v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tak, aby kontrola nad zadáváním veřejných zakázek byla co možná nejvíc transparentní a posílila se nezávislost a nestrannost při jeho rozhodování.
  • Celý rok jsme se angažovali v aktivitách Rekonstrukce státu, jejíž jsme členem.

Oživení nemůže dlouhodobě fungovat bez Vaší podpory. Pokud se Vám naše činnost líbí a snaha o otevřený a férový veřejný prostor Vám dává smysl, pak nás prosím neváhejte podpořit pravidelným či jednorázovým darem https://www.darujme.cz/organizace/64.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář