NEZHASÍNAT! #1: Stát může nakupovat rychle i bez nouzového stavu. Na nákupy musí být vidět

Rekonstrukce státu přináší první balíček doporučení politikům, jak se s pandemií koronaviru popasovat v mezích práva a transparentně. Experti projektu NEZHASÍNAT! zdůrazňují, že potřeba rychlých nákupů zdravotnického materiálu se nesmí stát záminkou pro prodloužení nouzového stavu. Nakupovat rychle je možné také mimo nouzový stav v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Experti současně připomínají, že stát musí i během nouzového stavu postupovat maximálně transparentně. Nouzový stav trvá déle než měsíc, a vláda již mohla začít s řádným zadávacím řízením u velkých nákupů ochranných pomůcek.

undefined
Foto: ČTK

Ukončení nouzového stavu neznamená, že stát nebude moci nakupovat dostatečně operativně potřebný materiál k řešení krize. Ředitel Frank Bold Pavel Franc k tomu uvádí: „Rozhodně není na místě, aby vláda opírala potřebu prodloužit nouzový stav o nutnost zachovat rychlé nákupy. Vláda může mimo nouzový stav využít speciální režim zákona o zadávání veřejných zakázek – jednací řízení bez uveřejnění, který je dostatečně rychlý. V případě krajně naléhavých okolností, kdy by i zkrácené zadávací řízení ohrozilo bezpečnost České republiky nebo veřejné zdraví, pak může nakupovat z ruky.” 

K rychlým nákupům není nutný nouzový stav

Rychlé operativní nákupy lze dělat i v rámci zákona o veřejných zakázkách. „Například Krajská nemocnice Tomáše Bati minulý týden koupila plicní ventilátory normálně v režimu zákona, skrze jednací řízení bez uveřejnění. Přímé zadávání z důvodu krajní naléhavosti sice není ideální, ale dodržuje alespoň základní zásady transparentnosti. Také se při něm kontroluje majetková struktura dodavatele, což by zamezilo stávajícím excesům Ministerstva zdravotnictví,” zdůrazňuje předseda Econlabu Jiří Skuhrovec.

Stát, zejména pak bezpečnostní složky (armáda, policie a další složky integrovaného záchranného systému), může navíc i mimo nouzový stav využít úplnou výjimku z režimu veřejných zakázek. Může se tak stát ovšem jen v případě krajně naléhavých okolností, kdy by i využití zkráceného zadávacího řízení ohrozilo bezpečnostní zájmy ČR, tedy včetně zájmu na ochraně veřejného zdraví. Vláda ČR by v tomto mohla pro posílení požádat ÚOHS o výkladové stanovisko, aby měla jistotu ve správném využívání výjimky.

Pokud by z praxe vyplynulo, že uvedené možnosti plynoucí ze znění zákona o veřejných zakázkách jsou přesto nepatřičně svazující a jedná se tedy o zřejmý legislativní nedostatek,  je možné případně navrhnout dílčí novelizaci. Ve stavu legislativní nouze může být novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek schválena v horizontu 14 dní.

Státní nákupy musí být transparentní i během nouzového stavu

Nouzový stav trvá už více než měsíc. Z toho plyne, že stát má povinnost udělat maximum proto, aby co nejdříve opustil netransparentní režim nákupu a přešel na transparentnější režim. „Neplatí, že pokud bylo na začátku nouzového stavu jediným řešením nakoupit zdravotnický materiál ze zahraničí nestandardně, je možné takto nakupovat dlouhodobě. Nyní už státu nic nebrání, aby své nákupy konal stejně rychle, dokonce i bez soutěže, ale musí zachovat alespoň elementární podmínky transparentnosti,” uvádí předseda Oživení Marek Zelenka.

U nákupů provedených nestandardně ve stavu nouze by stát měl požadavky na transparentnost naplnit v maximální míře zpětně (včetně zveřejnění nákupů v registru smluv), a to bez jakýchkoliv zbytečných průtahů. Jen takto lze dosáhnout potřebné důvěryhodnosti nákupů státu v době krize. 

Nouzový stav navíc neznamená, že stát může automaticky nakupovat všechny služby a dodávky z ruky mimo režim veřejných zakázek. „I v nouzovém stavu se může stát režimu zákona o veřejných zakázkách vyhnout jen tehdy, když jde o nákup v souvislosti se zvláštními bezpečnostními opatřeními a pro úspěch nákupu to prokazatelně nejde zařídit jinak. Pokud je možné postupovat transparentně podle přísnějších pravidel, musí tak stát i ve stavu nouze jednat. Není to otázka volby,” připomíná analytik Rekonstrukce státu Jakub Černý.


Platforma Rekonstrukce státu sdružuje přední experty na otázky transparentnosti a protikorupční opatření a zabývá se také ochranou a posilováním demokracie. Odbornými garanty Rekonstrukce státu jsou členské organizace Frank Bold, Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu. Rekonstrukce státu pomohla prosadit takřka desítku zákonů, které posílily transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. Nyní spouštíme projekt NEZHASÍNAT! k restartu ekonomiky a společnosti po pandemii koronaviru.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář