NEZHASÍNAT! #2: Nouzový stav není jediná cesta, jak zajistit efektivní opatření k řešení pandemie

Rekonstrukce státu přináší další doporučení politikům, jak se s pandemií koronaviru popasovat v mezích práva a transparentně. Experti projektu NEZHASÍNAT! představují sadu doporučení, jak zajistit efektivní realizaci nutných opatření i bez trvání nouzového stavu v současné podobě. Vláda by podle expertů měla opatření na další měsíce Parlamentu i veřejnosti nejen představit a precizně zdůvodnit, ale také představit vyhodnocení, zda ji k zajištění nezbytných opatření postačí standardní legislativa či ne. Pokud vládě „běžné zákony” k účinnému postupu v krizi nepostačí, měla by podle expertů místo opakovaného prodlužování nouzového stavu navrhnout legislativní řešení „na míru”, například speciální krizový zákon.

undefined
Foto: ČTK

Rekonstrukce státu od počátku nouzového stavu monitoruje vydávaná opatření vlády a ministerstva zdravotnictví. Po sadě doporučení ústavních expertů k formální stránce rozhodovacích procesů, jsme připravili doporučení ke krizovým opatřením v souvislosti s pravděpodobným brzkým koncem nouzového stavu. „Nouzový stav dává vládě zcela mimořádné možnosti zásahů do základních práv a svobod. Po více než měsíci jeho trvání je však nutné přejít co nejdříve z pohotovostního režimu na mírnější, který bude akceptovatelný v dlouhodobějším horizontu. Tento nový „koronavirový režim” by měl na jedné straně ponechat vládě možnost účinně a operativně bojovat se zdravotními hrozbami, na druhé straně však musí jasně omezit zásahy do práv občanů na zcela nezbytné minimum,” říká ředitel Frank Bold a iniciátor Rekonstrukce státu Pavel Franc.

Většina současných opatření vlády není závislá na trvání nouzového stavu

Právníci projektu NEZHASÍNAT! provedli rozbor dosavadních klíčových vládních opatření. Ze závěrů analýzy plyne, že některá z nich by bez nouzového stavu neměla potřebný ústavní základ. Ve většině případů by naopak v realizaci šlo pokračovat i bez prodloužení nouzového stavu, přičemž v dalších případech by postačilo určité zmírnění opatření. Dále se ukázalo, že k opatřením, která členové vlády nejčastěji uvádí jako zásadní pro prodloužení, nouzového stavu (nákupy ochranných pomůcek, uložení pracovní povinnosti či kontroly vstupu cizinců) jednoznačně existují možné postupy ve stávajících zákonech.

Hlavní analytik Lukáš Kraus (Frank Bold) k tomu dodává: „Pro dlouhodobější boj s epidemií je potřeba, aby se vláda snažila prioritně využít standardní zákonné postupy, které nevedou k omezování práv a svobod občanů. Případně by měla zvážit rozvolňování dosavadních opatření, hledání mírnějších alternativ včetně formy doporučení a případně i dílčí legislativní změny, pokud současná krize odhalí určité mezery v zákonech. Jak ukazují naše závěry, řešení bez zásadního omezování práv a svobod je opravdu mnoho”.

Prodloužení nouzového stavu

Debata o ukončení nouzového stavu a možných jiných právních rámcích pro opatření vlády by měla vycházet především z podstaty věci, tedy z toho, jaká opatření budou během následujících měsíců opravdu nezbytná. „Vláda by měla plánovaná opatření Parlamentu i veřejnosti nejen představit, ale také precizně zdůvodnit jejich nezbytnost. Současně by pak měla navrhnout nejlépe dlouhodobé procesní řešení, které poskytne pro realizaci nezbytný ústavní rámec a bude právně nezpochybnitelné,” říká právník Frank Bold Petr Bouda.

Pokud by tedy vláda nehledě na uvedené možnosti trvala na prodloužení nouzového stavu v stávající podobě, měla by v žádosti jednoznačně uvést, jaké mimořádné důvody ji k návrhu vedou a podložit je nespornými daty. Na místě je také, aby vláda vymezila a odůvodnila, jak bude oprávnění podle krizového zákona využívat. Tedy, jaká práva a v jakém rozsahu bude omezovat a jaké povinnosti a v jakém rozsahu bude ukládat.

Naše závěry jednoznačně ukazují, že nouzový stav není jediným řešením pro účinnou politiku vlády v následujících měsících. Pokud by vláda nakonec prodloužení přesto požadovala, nemělo by jít o dobu výrazně delší než 14 dní,” doplňuje analytik Rekonstrukce státu Jakub Černý.

Možné alternativy nouzového stavu

V případě, že bude vláda považovat za nezbytné setrvat ve speciálním režimu po dobu výrazně delší než 14 dnů, právníci projektu NEZHASÍNAT! doporučují, aby místo prodlužování nouzového stavu připravila návrh zvláštního zákona, který by poskytl jednoznačný ústavně konformní rámec pro použití odůvodněných krizových opatření.

Vedoucí týmu Rekonstrukce státu Josef Karlický k tomu uvádí: „Vláda by měla vyhodnotit, zda ji k zajištění potřebných opatření v dalších měsících postačí standardní legislativa či musí požadovat alespoň určitou alternativu nouzového stavu. Pokud vláda sezná, že jí standardní legislativa k účinné krizové politice nepostačuje, je na místě, aby navrhla legislativu, která jí potřebné zákonné zmocnění v nutném rozsahu zajistí.“

Experti uvádějí hned několik alternativních postupů. Zaprvé speciální krizový zákon, který by navázal na ústavní zákon o bezpečnosti a přesně vymezil, které povinnosti vláda může při epidemii ukládat a jaká práva a svobody může omezit. Zákon by mohl být koncipován jen „na míru” pro aktuální fázi řešení krize (tedy s omezenou platností) či jako standardní obecný předpis pro všechny obdobné případy masivních epidemií celostátního rozsahu. Vždy by však jeho využití bylo možné jen omezenou dobu a se souhlasem Sněmovny.

Zadruhé by šlo obdobného cíle dosáhnout i skrze novelizaci současného krizového zákona, která by nově zavedla zvláštní přechodný režim pro současnou fázi řešení krize (lze zvažovat opět i obecnou úpravu pro všechny obdobné epidemie celostátního rozsahu). Další možností je nepřijímat žádný obecný zákon, ale provést jen nezbytné novelizace těch předpisů, ve kterých byly shledány legislativní nedostatky. Tedy prostě upravit ty zákony, které s podobnými krizemi dostatečně nepočítají.

Doporučení vládě, na kterém Rekonstrukce státu spolupracovala s ústavními právníky Maximem Tomoszekem, Janem Wintrem a Ondřejem Preussem, si můžete přečíst níže.


Platforma Rekonstrukce státu sdružuje přední experty na otázky transparentnosti a protikorupční opatření a zabývá se také ochranou a posilováním demokracie. Odbornými garanty Rekonstrukce státu jsou členské organizace Frank Bold, Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu. Rekonstrukce státu pomohla prosadit takřka desítku zákonů, které posílily transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. Nyní spouštíme projekt NEZHASÍNAT! k restartu ekonomiky a společnosti po pandemii koronaviru.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář