NEZHASÍNAT! #3: Lepší dlouhodobou alternativou k nouzovému stavu je speciální pandemický zákon

Nouzový stav není jediná cesta k řešení pandemie. Experti Rekonstrukce státu v projektu NEZHASÍNAT! radí vládě, že může předložit speciální pandemický zákon, kterým by si zajistila potřebné pravomoci k realizaci opatření proti šíření koronaviru, které jí nedává standardní legislativa. Pokud by tento zákon stanovil jednoznačné mantinely možných zásahů do práv a svobod a dal občanům jasné záruky, byl by v dlouhodobém časovém horizontu lepším řešením, než opakované prodlužování nouzového stavu.

undefined
Foto: ČTK

Právníci Rekonstrukce státu nepovažují za příhodný dlouhodobější rámec pro opatření vlády nouzový stav. Za vhodnější považují speciální pandemický zákon, který by zavedl přechodný režim odpovídající potřebám řešení pandemie koronaviru a který by byl omezenější než nouzový stav. „Speciální zákon umožňuje velmi přesně omezit možné zásahy do práv a svobod i pravomoci vlády tak, aby umožnil kroky vlády, které jsou nutné, ale zároveň eliminoval jakýkoliv prostor k zneužití. Limity pro vládu by byly zákonem jasně stanovené, což by znamenalo jednoznačné záruky pro veřejnost, že nehrozí omezování práv mimo určené mantinely,“ uvádí vedoucí týmu Rekonstrukce státu Josef Karlický.

Speciální pandemický zákon by musel být schválen Parlamentem a následně by vláda musela Sněmovnu požádat také o schválení speciálního přechodného režimu, tak jak to činí v případě nouzového stavu. Díky tomuto postupu by byl rozsah oprávnění vlády odvozen přímo od souhlasu Sněmovny a speciální přechodný režim by tak mohl být přijatelnějším dlouhodobějším rámcem pro veřejnost, než nouzový stav. Zvláštní režim by byl v praxi obdobný nouzovému stavu, ale byl by redukovaný ohledně omezení práv občanů i ukládání povinností na nutné minimum (tedy např. na určitá omezení volného pohybu či podnikatelské činnosti nebo na ukládání pracovní povinnosti armádě).

Vláda musí svá opatření opřít o jasný právní rámec

Rekonstrukce státu zaslala členům vlády před čtvrtečním a pátečním jednáním minulý týden konkrétní doporučení, jak postupovat v otázce vyjasnění právní formy vládních nařízení a ne/prodloužení nouzového stavu. Cílem doporučení je, aby byla maximálně šetřena práva a svobody občanů.

  1. Rekonstrukce státu doporučila vládě v návaznosti na rozhodnutí Městského soudu v Praze vydat formou nařízení vlády podle krizového zákona nejen všechna nutná opatření zrušená soudem, ale také další opatření trpící obdobnými procesními vadami.
  2. Experti apelovali na pečlivé vyhodnocení, jaká opatření musí pro úspěšné zvládání epidemie nezbytně trvat po 30. dubnu. Vláda by měla zvážit, zda již není možné opatření zmírnit či zvolit formu doporučení.
  3. Experti také upozornili, že vláda nesmí připustit jakékoliv obcházení běžných zákonů po 30. dubnu. Pokud budou i poté nezbytné plošné restrikce, měla by vláda navrhnout jasný zákonný rámec pro další opatření.

Vláda v souladu s našimi doporučeními ve čtvrtek opravila opatření zrušená soudem a v pátek rozhodla, že požádá o souhlas Sněmovny s prodloužením nouzového stavu do 25. května. Tento termín zvolila s ohledem na fakt, že k tomuto termínu předpokládá ukončení všech opatření vlády, k jejichž platnosti je zapotřebí trvání nouzového stavu.

Vítáme že některá naše doporučení byla vyslyšena a že se vláda snaží postupovat podle krizového zákona i rozhodnutí městského soudu. Především je zásadní, že nevolí cestu ohýbání běžných zákonů, jelikož v této krizové situaci je třeba dbát na dodržování pravidel stejně jako v klidnějších dobách. Nicméně z hlediska záruk pro občany by bylo po měsíci a půl nouzového stavu vhodné přijít s přesnějším rámcem pro vládní opatření,” říká Pavel Franc, ředitel Frank Bold a zakladatel Rekonstrukce státu.

Žádosti o prodloužení nouzového stavu má být řádně zdůvodněna

Rozhodnutí vlády požádat prodloužení nouzového stavu až do 25. 5. právníci Rekonstrukce státu doporučují spojit s alespoň základními podmínkami, které mohou pomoci eliminovat obavy veřejnosti z nepatřičného omezování práv a svobod. „Je zcela na místě požadovat po vládě detailní odůvodnění žádosti, ve kterém popíše aktuální hrozby spojené s výskytem epidemie koronaviru a uvede, jaká opatření nad rámec běžných zákonů jsou nezbytná ke zvládutí epidemiologické situace. Vláda by také měla provést alespoň v základní podobě test proporcionality navrhovaných opatření, aby bylo jasné, že nedochází k excesivnímu a zbytnému zásahu do lidských práv,” uvádí analytik Věnek Bonuš z Frank Bold.

Další doporučení se týká neprodleného zahájení přípravy pandemického zákona a deklarace vlády, že nouzový stav bude zrušen ihned poté, co bude možné opatření vlády provádět podle speciálního pandemického zákona. Hlavní analytik Rekonstrukce státu Lukáš Kraus k tomu uvádí: „Vláda by měla dát jasně najevo, že nouzový stav prodlužuje jen proto, že v současnosti neshledala jiný rámec pro realizaci svých opatření. A jednoznačně se zavázat k tomu, že v případě přijetí speciálního pandemického zákona bude hned, jak to bude možné, postupovat čistě podle něj a eliminuje tak veškeré obavy spjaté s prodlužováním nouzového stavu.


V rámci projektu NEZHASÍNAT! nabízíme politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez zhasnutí pravidel. Všechna doporučení najdete zde.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář