NEZHASÍNAT! #4: Stát musí přijmout odpovědnost za všechny škody způsobené krizovými opatřeními

Rekonstrukce státu přináší další doporučení z projektu NEZHASÍNAT! Vláda by se podle expertů měla přihlásit k odpovědnosti za veškeré ekonomické dopady svých opatření proti šíření koronaviru, nezávisle na jejich právní formě. Měla by také určit centrální mechanismus, podle kterého bude určovat a vyplácet náhradu škody. K vyřizování nároků by přitom sloužil jeden státní orgán a prokazování škody ze strany žadatelů by mělo být co nejjednodušší.

undefined
Foto: ČTK

V současnosti panuje právní nejistota ohledně odpovědnosti státu za škody způsobené krizovými opatřeními. Vláda s ohledem na limity státního rozpočtu prohlašuje, že stát neodpovídá za žádné škody nad rámec přijatých paušálních kompenzačních opatření. To je však ve zjevném rozporu s pojetím odpovědnosti za škodu dle krizového zákona. Situaci dále komplikuje postup vlády podle dvou rozdílných režimů krizových opatření.

Soudy mohou být velmi brzy zcela přehlceny nebývalým množstvím žalob na náhradu škody. Nejen žadatelé o náhradu škody, ale rovněž další osoby tak mohou přijít o efektivní přístup k soudní ochraně. Taková situace by nutně způsobovala řadu dalších ztrát a byla tak nevýhodná i pro stát,” říká Pavel Franc, ředitel Frank Bold a zakladatel Rekonstrukce státu. Vláda by proto měla deklarovat odpovědnost státu za veškerá krizová opatření v souvislosti s výskytem koronaviru, nezávisle na jejich právní formě, zákonném zmocnění a státním orgánu, který je vydal.

Vláda by měla připravit centrální mechanismus odškodnění

Náklady za krizová opatření vlády, která mají za cíl chránit celou společnost, dnes disproporčně zatěžují některé skupiny – například živnostníky, kteří museli ze dne na den svou živnost významně omezit či zavřít. Současně vláda ve svých kompenzačních opatřeních nepočítá s odškodněním osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti či provedení práce.

Experti Rekonstrukce státu proto navrhují systém, pomocí něhož je možné alespoň částečně odškodnit všechny postižené. „Zřejmě jediným funkčním řešením je vytvoření centrálního mechanismu, podle kterého by poškození dostali přímo od státu alespoň významnou část svých nároků. Namísto dlouhých soudních tahanic by tak lidé dostali rychle a jednoduše alespoň část peněz,” uvádí vedoucí Rekonstrukce státu Josef Karlický.

Vláda vytvoří centrální paušální mechanismus, podle kterého se bude určovat a vyplácet náhrada škody.

  1. Hradit se bude poměrná část fixních nákladů a poměrná část ušlého zisku.
  2. Prokazování škod ze strany žadatelů musí být jednoduché.
  3. Náhrada bude snížena o již poskytnutou náhradu v rámci plošných kompenzačních programů.
  4. K vyřizování všech nároků bude určen jeden státní orgán.

Odškodněni by přitom měli být i ti, kdo zatím na kompenzační programy vůbec nedosáhli, například lidé pracující na DPP a DPČ. Pokud by žadatelům náhrada nebyla poskytnuta nebo by nesouhlasili s výší náhrady, mohli by se následně obrátit na soud.

Kompletní doporučení expertů čtěte zde.

Jedním ze základních cílů projektu NEZHASÍNAT! je, aby veškeré rozdělování veřejných peněz poškozeným probíhalo nehledě na potřebu rychlých kroků za férových, srozumitelných a jednoduchých podmínek. Jedině tak budou mít všichni poškození z cílové skupiny podpory srovnatelné možnosti podporu získat. Informace o příjemcích významných částek by měly být veřejnosti k dispozici alespoň zpětně.


V rámci projektu NEZHASÍNAT! nabízíme politikům doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně. Dopady pandemie koronaviru a restart ekonomiky by měli politici řešit bez zhasnutí pravidel. Všechna doporučení najdete zde.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář