Seminář Litomyšl 13. – 15. 8. 2020

Náš velký seminář s názvem: Příležitosti poločasu

Druhá polovina volebního období – výzva pro aktivního občana

Tento rok jsme se zaměřili na téma úspěšné komunikace mezi aktivními občany a městem. S ohledem na to, že se v současné chvíli nacházíme přesně v polovině volebního období na komunální úrovni.

Kde: Litomyšl, Zámecké návrší – Kočárovna

Cena: 800,-Kč (= příspěvek na ubytování v centru Litomyšle)

Přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvVa_j7AQtchdjfweoyHCLb3nAWSiZ50Qdi2EG6xWqJSP0Ew/viewform

Program:

Čtvrtek
17:00 – 18:00registrace, zahájení a představení účastníků semináře (Oživení)
18:00 – 19:30Beseda nad knihou Karla Müllera – Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu
moderuje Marek Zelenka (Oživení)
19:30 večeře/neformální program
Pátek
8:00-9:00snídaně

Metamorfóza – poločas
9:00 – 10:30Lobbuj s čistým svědomím
Jakub Černý (Rekonstrukce státu)
10:30 – 11:00Coffee break
11:00 – 12:30Z aktivního občana politikem
Panelová diskuze o rozčarování, kompromisech, pokoře…
radní Jan Pažin – Choceň,
starostka a senátorka Renata Chmelová – Praha, 
zastupitelka Martina Seidlerová – Jeseník,
zastupitelka Barbora Koritenská – Prachatice,
zastupitel Martin Hausenblas – Ústí nad Labem
12:30 – 14:00Oběd
14:00 – 16:00Odkud kam
Workshop nad konkrétními strategiemi řešení problémů na komunální úrovni vede
Štěpán Drahokoupil (Nadace VIA)

Litomyšl inspiruje
16:00 – 17:30Procházka po Litomyšli se starostou Danem Brýdlem:
Veřejné prostory a participace občanů

Litomyšl proslula nejen svojí otevřeností vůči současné architektuře a důrazem na péči o památky, ale i otevřeností k obyvatelům města, které se snaží zapojovat do rozhodování. 
18:00 – 22:00večeře + večerní program

Sobota
9:00 – 10:00snídaně

Právní poradna Oživení – paralelní workshopy a poradenství 
10:00 – 11:00Flexibilní veřejné zakázky – Pro a Proti 
Marek Zelenka (Oživení) vs David Holman (Kuřim)
Podíleli jsme se na vzniku nové metodiky pro malé zakázky, která vzbudila velký rozruch svým neortodoxním přístupem. Jak nastavit procesy, jak kontrolovat zevnitř i zvenku zakázky, co vyžadovat od radnice… témata, kterých bychom se měli v diskusi dotknout.
11:00 – 11:30Coffee break
11:30 – 13:00Radniční noviny správně
Šárka Trunkátová (Oživení) 
Jsou Vaše noviny v souladu s tiskovým zákonem? Jak správně nastavit vydávání místních periodik a kde se inspirovat. 

Novinky ve stošestce aneb co přinesla novela
Jan Nevyjel (Oživení)
Od ledna 2020 nabyla účinnosti novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která může zásadním způsobem posílit vymahatelnost informací v ČR.  

Oznamování nekalých jednání 
Luisa Blahová (Oživení)
Jak se dotkne transpozice evropské směrnice o ochraně oznamovatelů každého (aktivního) občana a samospráv? 
13 – 14Oběd a ukončení
Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář