Ochrana oznamovatelů se blíží

Poslední listopadový týden projednaly návrh zákona o ochraně oznamovatelů dva poradní orgány vlády. Vláda by měla o ochraně oznamovatelů rozhodnout do konce tohoto roku. Zákon má ještě šanci na schválení v tomto volebním období i včas ve lhůtě, kterou stanoví evropská směrnice.


 

V úterý 24.11. 2020, Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí doporučila Vládě ČR návrh schválit.  Zároveň doporučila předložit návrh zákona i souvisejícího změnového zákona Poslanecké sněmovně do 1. čtení do konce ledna 2021. Ve čtvrtek 26.11. 2020, Legislativní rada vlády projednání návrhu zákona přerušila, text bude upravován podle připomínek členů.

Absurdní se jeví postoj vládních představitelů (zejména ministerstva financí): externí orgán (ať to bude odbor Ministerstva spravedlnosti, kancelář Veřejného ochránce práv nebo Úřad na dohled nad hospodařením politických stran a hnutí) nedostane s novou agendou ani korunu navíc. Nebude vytvořeno žádné systemizované místo, jinak řečeno, novou agendu nebude mít kdo dělat. Efektivní zavádění zákona je tak ohroženo.

Přitom Evropská komise v roce 2017 odhadla, jaký je ekonomický přínos oznamovatelů. Jenom v oblasti veřejného zadávání představuje přínos oznamovatelů pro Českou republiku zhruba 270 mil. EUR ročně (7 miliard korun).


Národní právní úprava ochrany oznamovatelů hraje klíčovou roli ve zvýšení pravděpodobnosti, že se pracovník rozhodne upozornit na protiprávní jednání. Stejně tak určuje, jak se oznámení bude řešit a jak bude oznamovatel chráněn před případnými odvetnými opatřeními ze strany svého zaměstnavatele nebo kolegů.

Novou povinností ze zákona bude mj. zavedení interních oznamovacích mechanismů. Povinnost se bude vztahovat např. na firmy s více jak 50 zaměstnanci, zaměstnavatele vykonávající činnost v oblasti finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, daní i obce nad 10 tis. obyvatel ad..

Nástroj pro bezpečné oznamovaní GlobaLeaks nabízíme zájemcům na 6 měsíců ZDARMA v rámci projektu EAT podpořeného Evropskou komisí.


 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář