Prezident a sněmovna jsou odpovědni za jmenování předsedy Weise. Měli by jej vyzvat k nápravě.

Kolem brněnského stále mladého úřadu pro dohled na politickými stranami je opět rušno. Pár měsíců před volbami to vypadá, že se rozhodčí mezi sebou nemohou dohodnout, jak budou pískat zápas, který již začal. Je to již po několikáté, kdy se z tak potřebného úřadu ozývají stížnosti na jedinou osobu, a to hned hlavního sudího – předsedu. Ten se dle veřejných zdrojů nemůže s ostatními čtyřmi členy vedení úřadu vystát, libovolně mění vnitřní pravidla, nechodí do práce, nebere novinářům telefony, neúčastní se porad vedení. Je tedy předsedou, který neplní svou zákonnou roli.   

Předsedou Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) je od 1. ledna 2017 Mgr. Vojtěch Weis, jeho mandát končí po 6 letech s tím, že může být znovu do funkce jmenován. Jmenován byl prezidentem republiky z návrhu poslanecké sněmovny, která se na jeho jméně shodla v tajném hlasování, přičemž byl původně kandidátem ČSSD.  

Pan prezident měl na výběr ještě PhDr. Jana Outlého, Ph.D., kterého do funkce předsedy navrhnul senát. 

Předseda úřadu musí dle zákona být „osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat“ (§ 19c odst. 3 zákona o sdružování v politických stranách a hnutích). Jeho funkce byla záměrně obdařena silnými prvky nezávislosti, aby mohl odolávat případným politickým tlakům. Je tedy v zásadě neodvolatelný, proto zákon předpokládá i ony silné osobnostní charakteristiky, neboť jmenování nevhodné osoby do takové funkce lze jen těžko napravit. 

Co tedy s člověkem, který působí destruktivně pro instituci, kterou má hájit a díky níž máme mít vyšší důvěru ve férovost přicházejících voleb? Kdo nese odpovědnost za to, že byla do funkce jmenována osoba, která (pomineme-li vše ostatní) „nechodí do práce“?  

Odpovědnost se dělí mezi prezidenta (který měl na výběr ze dvou kandidátů), většinu v poslanecké sněmovně (která vzhledem k nominaci z vládní strany bude patrně kopírovat koaliční rozložení sněmovny) a představitele ČSSD (kteří jej dle dostupných informací navrhli). 

Zbylí představitelé ÚDHPSH vyzvali zákonodárce, aby nastalou situaci vyřešili legislativně, změnou příslušného (nedokonalého) zákona. Novela vskutku potřeba je, ovšem z našeho pohledu je potřeba primárně tlačit na samotného předsedu, aby se choval v souladu s duchem zákona a naplňoval bezezbytku svou funkci a smysl úřadu, kterému předsedá. To s sebou obnáší i to, aby si s ostatními představiteli úřadu vyjasnili své kompetence a začali spolupracovat. Pokud se tak nestane, měli by z našeho pohledu ti, kteří jsou odpovědni za jeho jmenování, vyzvat předsedu, aby zvážil, zda je stále pro svou funkci a úřad přínosem.  

Úřad je ve složité situaci už svou podstatou, kdy dohlíží na samotné budoucí zákonodárce. Je zbytečné, aby byl ještě pod tlakem vnitřních rozbrojů.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář