Na ÚOHS stále zůstávají všichni Rafajovi místopředsedové, včetně Evy Kubišové podezřelé z korupce

Tisková zpráva, 18. 2. 2021

Nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna nastoupil do funkce 2. prosince 2020. Nahradil Petra Rafaje, jehož působení v čele úřadu doprovázely korupční kauzy a podezření z ovlivňování miliardových zakázek. Na ÚOHS však stále působí tři místopředsedové z dob Petra Rafaje, z nichž někteří byli také vyšetřováni v souvislosti se stejnými kauzami. Protikorupční organizace Transparency International, Rekonstrukce státu, Oživení a Frank Bold proto volají po vypsání otevřeného výběrového řízení a přesoutěžení současných místopředsedů. 

Odchod Petra Rafaje byl nezbytný, aby bylo o zlepšení fungování ÚOHS možné vůbec uvažovat. Předseda ÚOHS totiž díky svým širokým zákonným pravomocem rozhoduje ve druhém stupni správních řízení a také má možnost prostřednictvím místopředsedů a dalších nástrojů ovlivňovat činnost úřadu na všech úrovních. Přestože nový předseda Petr Mlsna posílil nezávislost rozhodování přeobsazením rozkladových komisí, nebyla dosud nijak řešena situace ohledně místopředsedů úřadu. Ti mají bezpochyby na rozhodování ÚOHS stále velký vliv, ačkoliv v Rafajových kauzách někteří z nich také vystupovali.

Problematické je především působení místopředsedkyně Kubišové, která se podle uniklých informací z policejních spisů podílela na podezřelých aktivitách Petra Rafaje a některých obviněných v kauze Stoka (více např. zde nebo zde). „Je nepřijatelné, aby Eva Kubišová i po dvou měsících od rezignace Petra Rafaje stále působila jako místopředsedkyně ÚOHS odpovídající za celé rozhodování v I. stupni v oblasti veřejných zakázek,” říká Petr Leyer, ředitel Transparency International.Minimálně u ní byly naplněny stejné důvody pro odvolání jako u Petra Rafaje, tzn. narušení důvěry v nezávislý výkon funkce.

Zároveň je žádoucí, aby bylo transparentně a komplexně vyhodnoceno působení i dalších dvou místopředsedů a následně jasně deklarováno, z jakého důvodu v úřadu setrvávají, či nikoliv. Vytýkané problémy a závažné korupční kauzy se netýkaly pouze bývalého předsedy. Výměna jednoho člověka nemůže sama o sobě vrátit ÚOHS potřebnou autoritu před odbornou i laickou veřejností.

Místopředsedové jsou ze zákona tři. První místopředseda Hynek Brom stojí v čele Sekce hospodářské soutěže, místopředsedkyně Eva Kubišová řídí Sekci veřejných zakázek a Petr Solský je pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace. Podle informací zpravodajského serveru Aktuálně.cz místopředseda Brom své působení na úřadu na vlastní žádost končí k 31. březnu 2021.

Určitou prodlevu s nahrazením Rafajových místopředsedů by bylo možné pochopit, neboť je jistě potřeba čas pro získání kvalitní náhrady a okamžitá čistka by ani nepůsobila dobře, avšak nemůžeme akceptovat, aby ani po několika měsících nedošlo k  viditelnému posunu,“ říká Jan Dupák, právník Transparency International.

Transparentní výběrové řízení

S ohledem na snahu o navrácení důvěry v působení ÚOHS, by bylo vhodné, aby výběr nových místopředsedů podléhal veřejné kontrole. Nejtransparentnějším postupem by bylo vypsání výběrových řízení. Pokud předseda Mlsna místopředsedy nepřesoutěží, měl by alespoň veřejnosti sdělit, jaké důvody jej vedou k ponechání či neponechání místopředsedů ve funkci, a to i v souvislosti se zbývajícím místopředsedou Petrem Solským.

„Jako protikorupční organizace kritizujeme to, že předseda může bez udání důvodu na hodinu vyhodit svého místopředsedu nebo pod takovou hrozbou ovlivňovat jeho rozhodování. Toto řeší i námi navržená reforma. Místopředseda s takovou mocí tedy musí mít dostatečnou důvěryhodnost k jejímu výkonu. Vzhledem k předchozím kauzám je zřejmé, že legitimita místopředsedkyně Kubišové utrpěla značné ztráty a pan předseda by měl učinit kroky k obnovení kredibility tohoto postu,“ vysvětluje Marek Zelenka, předseda Oživení.

„Důvěra občanů v antimonopolní úřad byla v posledních letech zásadním způsobem narušena. Předseda Mlsna přistoupil k výměně všech členů rozkladové komise, není však jasné, proč se zcela odlišně staví k místopředsedům.  Na jejich pozice by měli být kandidáti vybráni na základě výběrového řízení,“ doplňuje právník Rekonstrukce státu Věnek Bonuš.

Během dosavadního působení Petra Mlsny došlo k některým důležitým posunům ve fungování instituce, jako např. k rychlejšímu předávání spisů uvnitř úřadu. Zároveň proběhlo nového jmenování všech členů rozkladových komisí. Nominovat členy do rozkladových komisí Právě příležitost k jejich nominaci dostaly také protikorupční organizace Rekonstrukce státu, Oživení, Frank Bold a Transparency International. Tři z těchto nominací byly potvrzeny a mezi členy komisí jsou nyní také JUDr. Miroslav Cák, Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., a Ing. Mgr. Oldřich Kužílek.

Zmíněné kroky předsedy Mlsny odpovídají jeho koncepci pro výběrové řízení a vítáme je. Zároveň je nutné říci, že podle protikorupčních organizací má ÚOHS závažné strukturální problémy a je třeba zákonem provést jeho hlubší reformu. Tento zákon byl v prosinci minulého roku předložen skupinou poslanců z šesti politických stran a hnutí.

Kontakt pro média:

Oživení:

Marcela Janíčková

+420 602 485 864

[email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář