Vláda schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů

Whistleblowing patří mezi nejvýznamnější nástroje pro odhalování korupce a podvodů. Český právní řád ale na ochranu oznamovatelů nemyslel. Vláda však dnes schválila zákon o ochraně oznamovatelů korupce, který problematiku komplexně řeší. Návrh směřuje oproti původní předložené variantě dobrým směrem, některé nedostatky ale v zákoně nadále zůstávají.

Členské organizace Rekonstrukce státu (Frank Bold a Oživení) ve spolupráci s Transparency International ČR přípravu zákona dlouhodobě monitorovaly a vládu upozorňovaly na nedostatky původně předloženého návrhu. Ministerstvo spravedlnosti návrh přepracovalo a dnes byl schválen i vládou. Provedené změny jdou většinou správným směrem, nicméně i tak v návrhu zůstávají některé problematické prvky.

Současný návrh zákona bude znamenat možnost efektivní právní ochrany oznamovatelů i osob, kterých se oznámení týká. Byť v současném návrhu zákona zůstávají některé problematické nedostatky, jedná se o poměrně povedenou legislativní úpravu,“ říká Luisa Blahová, právnička protikorupčního spolku Oživení.

Pozitivní změnou je zejména posílení v oblasti digitalizace. Nově podle návrhu nebude nutné oznámení archivovat po dobu 10 let na papíře, ale pouze po dobu 5 let digitálně se zabezpečeným přístupem. Systém oznamování je mnohem lépe definovaný a vyjasnily se i typy nekalého jednání, která lze podle tohoto zákona oznámit.

Zásadním a přetrvavajícím problémem však zůstává, že orgán pro přijímání oznámení bude spadat pod Ministerstvo spravedlnosti. Personální obsazení příslušného odboru bylo navíc omezeno, a s ním i náklady na jeho zavedení.

Návrh zákona není špatný, vláda ovšem odmítla zajistit nezávislost orgánu, na který se mají oznamovatelé obracet, a nevyčlenila na jeho činnost žádné peníze. Hrozí tak, že zákon v praxi nebude fungovat,” doplňuje Věnek Bonuš, právník Frank Bold a lobbista Rekonstrukce státu.

Vláda musí podle evropské směrnice stihnout zákon prosadit do prosince letošního roku. Stále tak je šance, že zákon projde Parlamentem včas. V opačném případě hrozí Česku sankce a pokračující nejistota pro zaměstnance i firmy.

Všechny pozitivní změny i přetrvávající nedostatky v návrhu si můžete prohlédnout zde.

Facebook
Twitter
2 Komentáře

Přidejte komentář