Připomínky nevládního sektoru k novému návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

Nevládní organizace (Oživení, Transparency ČR a Rekonstrukce státu) se podruhé zapojily do mezirezortního připomínkového řízení k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů.  Připomínky se týkají zejména změn, které byly do nového návrhu zpracovány pod novým vedením Ministerstva spravedlnosti. 

 

Plnou verzi připomínek zaslaných Ministerstvu spravedlnosti si můžete přečíst zde.

 

Považujeme za důležité, aby zákon nevyžadoval po oznamovateli složité právní hodnocení, zda jeho oznámení spadá do působnosti zákona.

Aktuální návrh zákona chrání oznamovatele při oznámení přestupků jen v 10 vybraných oblastí práva.  V takovém případě však dochází k zásadnímu omezení ochrany veřejných zájmů, například v oblasti stavebních nebo pracovněprávních předpisů či oblasti hospodaření politických stran.

Zároveň není možné po oznamovatelích požadovat, aby zvládli právně zhodnotit, zda protiprávní jednání je trestným činem nebo pouze přestupkem, který nespadá do množiny oblastí stanovené zákonem.

 

Překážku potenciálnímu oznamovateli staví i navrhovaná úprava anonymních oznámení.

Možnost podat anonymní oznámení je odbornou veřejností podporována. Oznamovatel si často testuje důvěryhodnost osoby, která oznámení přijímá a následně svoji identitu prozradí.

EU Směrnice umožňuje členským státům anonymní oznámení nepřijímat. Na druhou stranu vždy musí být schopni poskytnout ochranu oznamovateli, který čelí odvetným opatřením. I v případě, že oznámil anonymně. Domníváme se, že nejjednodušším řešením je zaručit anonymním oznámení obdobný režim, jako oznámením s identifikací oznamovatele.

 

 

Aktuální situace v ochraně oznamovatelů v ČR:

Od 17.12.2021 platí v ČR v přímé účinnosti Směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva EU. Ochrana se týká evropské legislativy v deseti vymezených oblastech. Díky přímé účinnosti mají státní orgány a další veřejné instituce povinnost zajistit ve svých organizacích vnitřní oznamovací systémy. Zároveň vznikl externí kanál pro oznamování na Ministerstvu spravedlnosti, kde je k dispozici i metodická podpora: https://oznamovatel.justice.cz/

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář