Oživení nenahlíželo hromadně do Centrálního registru oznámení

Obrátilo se na nás několik veřejných funkcionářů s dotazem, proč jsme nahlíželi na jejich oznámení o příjmech, majetku, závazcích a činnostech (lidově tzv. majetkových přiznáních). 

 

 

Tyto veřejné funkcionáře jsme nikdy v registru nehledali, proto nás tato informace poněkud zaskočila. Po komunikaci s Ministerstvem spravedlnosti, které má registr na starosti, jsme pochopili, jak se stalo, že se nám neznámí veřejní funkcionáři (zejména politici) domnívají, že se o ně zajímá protikorupční organizace. 

 

V minulosti jsme prověřovali několik veřejných funkcionářů, u kterých jsme měli pochybnosti, zda nejednají ve střetu zájmů např. z důvodů, že ze své politické funkce obchodují se svou vlastní firmou apod. Po rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 38/17 ze dne 11. 2. 2020 se však přístup do registru zkomplikoval a bylo nutné o dosud veřejně dostupné informace explicitně žádat.

 

Požádali jsme tedy ministerstvo o možnost nahlédnout do centrálního registru oznámení u osoby, u které jsme nabyli další podezření. Přístup jsme obratem obdrželi. Zanedlouho poté jsme se zajímali o další politicky exponovanou osobu v téže kauze. Po komunikaci s ministerstvem se však ukázalo, že můžeme dostat i přístup hromadný, tj. ke všem oznámením, aniž bychom dále museli explicitně žádat ministerstvo v každém jednotlivém případě. Této možnosti jsme využili a obdrželi přístup v souladu se zákonem na 6 měsíců. 

 

V ten moment však došlo k situaci, kdy systém ministerstva vyhodnotil, že jsme nahlédli vlastně do všech oznámení všech veřejných funkcionář v ČR. To jsme ani netušili a hlavně rozhodně nevyužili. Nicméně, všichni tito veřejní funkcionáři obdrželi systémovou informaci o tom, že Oživení nahlíželo do jejich majetkového přiznání.

 

Identická situace se stala i kolegům z Transparency International. 

 

Proto, pokud jste veřejný funkcionář/ka a vidíte, že by se Oživení nebo Transparency International zajímali o vaši osobu, můžete být v klidu, protože jde o systémový omyl. A pro úplné uklidnění můžeme potvrdit, že tímto oprávnění ani jedna z organizací již nedisponuje. 

 

Děkujeme za pochopení. 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář