Rok Mlsny v čele ÚOHS: drobné změny k lepšímu, problémy s nezávislostí a koncentrací moci u předsedy trvají

Podezřelá schůzka Petra Mlsny na Hradě nám po roce klidu připomněla časy bývalého předsedy Rafaje. Důvěryhodnost Antimonopolního úřadu stojí a padá s jeho předsedou, který stále drží v rukou všechny klíčové pravomoci úřadu. Protikorupční organizace Oživení zanalyzovala naplňování koncepce nového předsedy ÚOHS a společně s Rekonstrukcí státu a Transparency International zhodnotila první rok předsedy Mlsny ve funkci. Některé pozitivní kroky šéfa ÚOHS bohužel shazuje jeho nezájem o nezbytné systémové změny.


Foto: Webové stránky ÚOHS

Jaké změny přinesl Petra Mlsna na ÚOHS?

Jedním z prvních kroků nového předsedy byla reforma způsobu obsazování rozkladových komisí, které předsedovi doporučují, jak rozhodnout ve druhém stupni řízení. V minulosti jsme opakovaně kritizovali, že výběr členů prováděl sám předseda a že se v komisích objevovala podezřelá jména jako například trestně stíhaný Jiří Švachula či dcera bývalého předsedy ÚOHS Petra Rafajová.

“Předseda Mlsna zavedl systém, podle kterého členy komisí nominují vybrané organizace (včetně protikorupčních organizací), ze kterých pak předseda vybírá a část do rozkladových komisí jmenuje. Musí přitom splňovat nově zavedené kvalifikační předpoklady, zejména s ohledem na odbornost a praxi,” vysvětluje Věnek Bonuš, právník Frank Bold.

 

Takto byly na začátku mandátu Petra Mlsny komise z podstatné části přeobsazeny, přičemž ve výsledku se vyměnila asi polovina osob.

Jako novinku předseda Mlsna zavedl takzvané metodické dny. Jedná se o půldenní semináře, kde představitelé ÚOHS přibližují jednotlivé oblasti veřejného zadávání a které jsou zejména mezi zadavateli velmi populární. Předseda dále urychlil řízení zkrácením lhůty pro předání spisu z I. stupně na stupeň II. z 30 dní na maximálně 15, přičemž průměrná lhůta dle Úřadu činí 8 dní.

 

Za další pozitivum považujeme aktualizaci etického kodexu, který je zveřejněn na webu Úřadu. Úřad dále aktivně usiluje o lepší využití informací z trestních řízení, což by mělo vést k efektivnějšímu šetření nejzávažnějších případů, kterými se ÚOHS zabývá.

Protikorupční organizace Oživení, Rekonstrukce státu a Transparency International zhodnotily první rok předsedy Mlsny ve funkci podle veřejných zdrojů, odpovědi Úřadu na zaslané otázky, posouzení koncepce předsedy, se kterou uspěl ve výběrovém řízení, příslibů z osobního jednání a některých veřejných vystoupení.

Celé znění textu a více informací najdete v příloze ZDE.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář