Exhibice politiků za veřejné peníze, aneb radniční zpravodaje pod lupou

Radniční zpravodaje jsou placené z daní nás všech. Tiskový zákon vyžaduje objektivitu a vyváženost radničních periodik, prostor pro debatu o lokálních tématech. Realita je ale jiná. Radniční zpravodaje, které většina z nás dostává zdarma do schránky, stále zůstávají primárně PR nástrojem.  Právě na vyváženost obsahu radničních zpravodajů se zaměřila analýza organizace Oživení.

 

Hodnocené zpravodaje naleznete na hlasnatrouba.cz 

 

Starosta klade věnce, stříhá pásky a gratuluje jubilantům. Vedení města se většinou spokojí s prezentaci vlastních úspěchů, někde si se svými oponenty vyřizuje účty, očerňuje je, leckdy je i cenzuruje. 

 

Zejména na vyváženost radničních zpravodajů se zaměřuje analýza organizace Oživení, která pravidelně hodnotí radniční zpravodaje z hlediska jejich obsahu, financování a dodržování zákonných požadavků. Výsledky ukazují, že novela tiskového zákona nedokáže naplnit požadované výsledky.

Z analýzy 50 radničních zpravodajů největších měst vyplývá, že u více jak pětiny z nich stále chybí jakýkoliv prostor pro opozici.  Většina měst a obcí si ve vlastních pravidlech stanovuje, že bude ve zpravodajích podávat objektivní a vyvážené informace. Toho ale nemohou docílit, protože obsah je dominantně pod kontrolou politického vedení” přibližuje situaci Šárka Zvěřina Trunkátová, předsedkyně Oživení.

Mezi světlé výjimky se řadí dlouhodobě zpravodaje Praha 6 a nově například Praha 3 nebo Děčína, které před volbami poskytují dostatečnou názorovou vyváženost, informují o budoucích rozhodnutích a o svých představitelích referují v rozumné míře. 

 

Zdroj obrázku: www.hlasnatrouba.cz 

 

Radniční zpravodaje jako „výkladní skříň“ úspěchů radnice 

Důležitost, kterou politici přikládají zpravodajům ukazují i některé předvolební kauzy.
N
apříklad s uskupením Krásné Letňany v čele s miliardářem Pavlem Sehnalem. Ten nestihl uzávěrku předvolebního čísla v Praze 18 a proto pro svůj program použil grafické zpracování Letňanských listů.


V čem je ale skutečný problém? Radniční zpravodaje jsou leckde jediným zdrojem informací o lokálním dění. Ve městech, kde zpravodaj porušuje zákon a nedává žádný prostor opozici
, žije přes 600 tisíc obyvatel.  

„Problém objektivity prezentovaných informací souvisí úzce s tím, že redakční radu zpravodaje jmenuje v 85 % rada města. Téměř v polovině analyzovaných obcí není v redakční radě zastoupena opozice vůbec, v další třetině v tak malém počtu, že nemohou mít na podobu zpravodaje žádný reálný vliv”, dodává Marie Krutišová, koordinátorka projektu.

Analytici organizace Oživení oslovili s dotazy i všechny redakce analyzovaných radničních periodik. Na dotazy odpovědělo pouze 12 z nich, ovšem dvě třetiny dotázaných potvrdily, že články podléhají částečně či plně kontrole vedení radnice.  Důvěryhodnost informací podrývá také fakt, že pod většinou příspěvků chybí podepsaný autor. 

“Vydávání zpravodajů v 50 analyzovaných městech stojí přes 70 milionů korun. Když k tomu připočteme další kanály, TV a sociální sítě, které většinou ještě důsledněji opomíjí opozici a diskusi, zjistíme, že lokální propaganda nás všechny vychází pěkně draho” kritizuje Marie Krutišová.

 

Radniční zpravodaje se podílí na krizi lokální žurnalistiky 

 

Zpravodaje pro ušetření financí lákají ve velkém množství inzerci. Tím ztěžují pozici nezávislým lokálním médiím, která se bez inzerentů neobejdou. Regiony jsou zahlceny formáty, které nedosahují kvalit zpravodajských médií, jsou zatíženy zájmovými tlaky, vazbami a nepřehlednou vlastnickou strukturou. 

Většina lidí nežije v Praze, ale ve městech, kde na politiky nikdo nedohlíží, žádná nezávislá média je nehlídají. Je nutné seriózně uvažovat o tom, jak systémově řešit, že na lokální úrovni nejsou téměř žádná kvalitní lokální média, a naopak se dramaticky zvyšují kanály, které umožňují čistou prezentaci politiků.komentuje situaci v regionu předsedkyně Oživení Šárka Zvěřina Trunkátová.

 

Co tedy dál? Nevládní organizace Oživení proto začala postavení radničních zpravodajů a dalších lokálních mediálních formátu mapovat, společně s partnery v dalších zemích Visegrádské čtyřky.  Cílem je hledat možná systémová řešení současné krize lokálních médií.  

 

Hodnocené zpravodaje naleznete na hlasnatrouba.cz 
Podrobné výsledky analýzy budou zveřejněny společně s výstupy z mapování lokálního mediálního prostředí.
Analýzu zpravodajů podpořil Nadační fond pro nezávislou žurnalistiku

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář