Jihočeský kraj

Na podnět oznamovatele jsme se v říjnu tohoto roku začali zabývat podezřelým převodem obecních nemovitostí v obci Hatín. Ta vyvěsila na své úřední desce záměr k prodeji několika obecních pozemků k výstavbě rodinných domů. Po půl roce zastupitelstvo odsouhlasilo prodej jednoho z pozemků jednomu ze zájemců. Z blíže nespecifikovaných důvodů se ale tento zájemce nikdy vlastníkem pozemku nestal. Až za další rok zastupitelstvo prodalo pozemek svému starostovi, aniž by obec vyvěsila nový záměr. O možnosti pozemek koupit se veřejnost rok a půl vůbec nedozvěděla a starosta mohl přijít k pozemku za nerovných podmínek. Podali jsme proto podnět na státní zastupitelství a Ministerstvo vnitra.

Oživení se nejprve zabývalo podnětem týkající se obvinění primátora Českých Budějovic pana Thomy z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, kterého se měl dle policie ČR dopustit tím, že v roce 2010 podepsal zásadní dodatek č. 2 ke smlouvě se společností BIT SERVIS, spol. s...