České Budějovice – zadání veřejné zakázky dle obliby

Oživení se nejprve zabývalo podnětem týkající se obvinění primátora Českých Budějovic pana Thomy z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, kterého se měl dle policie ČR dopustit tím, že v roce 2010 podepsal zásadní dodatek č. 2 ke smlouvě se společností BIT SERVIS, spol. s r.o., přestože tento postup neschválila rada města.  Dodatek ke smlouvě řešil prodloužení obchodní spolupráce, započaté již v roce 2007, respektive v roce 1999, a to využitím opčního práva dle článku 7.8 smlouvy.

Na základě informací od pana Michala Bosáka, zástupce vedoucí oddělení  vnějších vztahů města Českých Budějovic, jsme se podnětu na podzim 2012 začali věnovat podrobněji. Po prostudování vyjádření na stránkách města a dalších vyžádaných podkladů je zřejmé, že město navíc porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek a to již v roce 2007. Tehdy totiž účelově vyhlásili výběrové řízení na veřejnou zakázku „Outsourcing serverové farmy“ v oblíbeném formátu jednacího řízení bez uveřejnění, i když pro takový postup nebyly splněny zákonné důvody.

Zopakujme, že jednací řízení bez uveřejnění lze použít jen za dodržení přísně stanovených podmínek. Jednou z možností je i skutečnost, že zadavatel poptává něco mimořádně složitého či výjimečného, tedy nějakou službu, kterou je objektivně schopen poskytnout jen jeden jediný dodavatel. Takovou služnou však zcela jistě není dodávka HW zařízení, SW vybavení a poskytování souvisejících servisních služeb. Za porušení zákona byla městu České Budějovice (zatím nepravomocně) uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 1.300.000,- Kč. Argument města, že jakýkoli jiný dodavatel (než oblíbená a mnoha lety prověřená firma BIT SERVIS, spol. s r.o.) by mohl narušit řádný výkon státní správy, byl odmítnut. Proti rozhodnutí ÚOHS si město České Budějovice podalo v říjnu 2012 rozklad.

Po osmi měsících v červnu 2013 ÚOHS podaný rozklad zamítl a rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci. Město České Budějovice pokutu ve výši 1.300.000,- Kč zaplatilo dne 9.8.2013. Po nikom však způsobenou škodu na majetku města podle vlatních slov nevymáhá, protože „se brání správní žalobou“. Je třeba však dodat, že tato skutečnost nemá žádný vliv na běh promlčecí lhůty.

Doplnění k trestnímu stíhání: Podle informací ČT bylo trestní stíhání Juraje Thomy v prosinci 2012 zastaveno, protože PČR se nepodařilo shromáždit dostatečné podklady pro závěr o existenci důvodného podezření z naplnění zákonných znaků trestných činů.

Stav ke dni 1.3.2013, aktualizováno 13.8.2013, 30.8.2013

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

[email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář