Rozhodovací procesy obcí

Občanské sdružení Oživení letos opět testovalo přístup do registrů oznámení o činnostech, majetku příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů spravovaných krajskými samosprávami a Magistrátem hl. m. Prahy. Cílem bylo zjistit, jak tyto evidenční orgány dodržují pravidla zákona o střetu zájmů při poskytování dálkového přístupu do registru oznámení veřejných funkcionářů, a zda se praxe zlepšila od posledního testování v r. 2009. Závěr z porovnání obou výsledků vychází jednoznačně: komunikace evidenčních orgánů se urychlila, problémy s omezeným přístupem do registrů bohužel přetrvávají.
Spor mezi úřednicí Janou Titzlovou a Městským úřadem (MěÚ) Rakovník pokračuje. K odvolání tajemnice MěÚ Rakovník Elišky Holkové nyní vyzvalo i občanské sdružení Oživení. Podle něho tajemnice závažně porušila své povinnosti a měla by post opustit.
Chystaná novela o obcích a krajích, kterou v rámci boje s korupcí připravuje ministerstvo vnitra, by podle protikorupčních organizací měla zaručit také vymahatelnost hospodárného nakládání s obecním majetkem.
Na ministerstvu vnitra vzniká protikorupční novela zákonů o obcích, krajích a Praze. Podle názoru protikorupčních nevládních organizací Oživení, Transparency International ČR (TIC) a Otevřená společnost jde novela sice správným směrem, ale nedostatečně. Aby byla skutečně účinná, chybí vymahatelnost informací pro zastupitele a právo občanů dovolávat se u soudu neplatnosti smluv uzavíraných obcemi.
Městská část Praha 10 se jako první z velkých pražských městských částí zapojila do projektu interaktivní mapy Města - Obce - Bezkorupce realizovaného občanským sdružením Oživení.