Jste na protikorupční mapě?

V komunálních volbách loni v říjnu jsme byli svědky radikální proměny vedení řady obcí a měst. Občané tak dali jasně najevo svůj netolerantní postoj ke klientelismu a korupci. Teď je řada na nově zvolených komunálních politicích, aby důvěru voličů nezklamali a přešli od slibů ke konkrétním činům.

Zatímco na národní úrovni si boj proti korupci vynucuje rozsáhlejší a komplikovanější reformu systému zahrnující koordinaci a zapojení celé řady složek státní moci, v případě územních samosprávných celků jsou žádoucí kroky proti korupci v mnohém jednodušší, jak po stránce jejich tvorby, tak uskutečnění. Představy o tom, jak účinně omezit korupci, se však mohou značně lišit, a ne všechny kroky, byť dobře míněné, musí být ve skutečnosti účinné.

Jak poznat účinnou protikorupční politiku města? Na co by se měla zaměřit a co by mělo být jejím obsahem? Dokončení viz Moderní obec.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář