Dohled nad obecními smlouvami budou mít v rukou i občané

Novela zákona, kterou dokončuje ministerstvo vnitra přinese výrazné změny do života obcí. Má totiž dosáhnout větší transparentnosti nakládání s obecním majetkem a vůbec poprvé se do boje proti nevýhodným nebo podezřelým pronájmům a prodejům budou moct pustit i sami občané.

Záměr prodat nemovitost bude muset viset na úřední desce a na internetu nikoli 15, ale 30 dní před rozhodnutím zastupitelstva. Nejde však o jedinou chystanou změnu především pro samotné občany. Ti totiž budou sami moct u soudu požadovat, aby obec vymáhala způsobenou škodu, pokud tak sama neučiní. Nebo se budou moct domáhat zrušení nevýhodné smlouvy u soudu. „Zákon by mu jasně garantoval, že občan obce může smlouvu napadnout a může se domáhat jejího zneplatnění,“ shrnul Jan Kotecký ze sdružení Oživení.

Dokončení a reportáž viz ČT24.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář