Vláda chce změnit zákon o periodickém tisku ve prospěch opozice

Zamezit cenzuře radničních periodik a posílit práva opozice při jejich vydávání má právní úprava o periodickém tisku, kterou ve středu projedná vláda. Radniční listy jsou podle některých průzkumů zneužívány k jednostrannému informování ve prospěch vedení radnic.

Novela zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku stanovuje vydavateli povinnost poskytnout přiměřený prostor všem členům zastupitelstva daného územního samosprávného celku. Dochází tedy fakticky k posílení práv opozice vyjádřit se v radničních periodicích, stojí v předkládací zprávě ministerstva kultury, kterou má ČTK k dispozici. V případě porušení ze strany vydavatele se zakotvuje institut „doplňující informace“ – členové zastupitelstva tak budou mít právo na dodatečné uveřejnění požadovaného sdělení. Podle průzkumu občanského sdružení Oživení z roku 2007 se v 72 procentech radničních listů objevovaly články místních politiků, které byly v souladu s postoji radnice. Pouze deset procent periodik nabízelo alternativní politické články. Jen čtvrtina periodik poskytovala prostor pro dopisy občanů k politickým tématům, avšak většinou pro kladná vyjádření k radnici. Z průzkumu také vyplynulo, že v 65 procentech případů jmenuje redakční radu periodika rada obce, která ve třetině případů vybírá i redakci listu. U tří čtvrtin zkoumaných periodik byla redakční rada i redakce složena z funkcionářů radnice nebo jejích úředníků, pouze v osmi procentech případů byla do redakční rady připuštěna opozice.

Článek viz Česká média.cz

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář