Za správu závodiště v Chuchli padlo trestní oznámení

Sdružení Oživení zpochybňuje hospodaření s majetkem státního podniku. Pro nevýhodný prodej pozemků závodiště v Chuchli firmě Turf Praha a pronájem pozemků za nápadně výhodných podmínek pro společnost TMM podala protikorupční organizace trestní oznámení.

Dostihové závodiště v Chuchli možná bude pykat za sázku na špatného koně.  Správce konkurzní podstaty státního podniku Jiří Slavíček se podle sdružení Oživení dopustil machinací a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Pro nevýhodný prodej pozemků závodiště v Chuchli firmě Turf Praha a pronájem pozemků za nápadně výhodných podmínek pro společnost TMM podala protikorupční organizace trestní oznámení k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1, podnět Městskému soudu v Praze ke zproštění funkce správce konkurzní podstaty a podnět k provedení kontroly Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

Podle dokumentů, které občanské sdružení shromáždilo, prodával Jiří Slavíček během posledních deseti let pozemky závodiště hluboko pod cenou. Prodej proběhl v několika vlnách, vždy mimo dražbu, bez vypracovaných znaleckých posudků a vždy jedinému zájemci společnosti Turf Praha. Tato společnost je také jediným vlastníkem a je personálně propojena se společností TMM, které konkurzní správce více než deset let umožňoval podle Oživení bezplatné užívání závodiště.

Dokončení viz Euro.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář