Hodonín ukáže už zakázky od sta tisíc korun

Hodonínská radnice chce mít transparentnější zakázky. Městská rada proto schválila novou vnitřní směrnici, která reguluje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

„Město zareagovalo na přijetí novely zákona o veřejných zakázkách, která nabyla účinnosti od prvního dubna. Při tvorbě směrnice město vedla snaha o maximální zvýšení transparentnosti způsobu zadávání těchto zakázek za účelem minimalizace možností korupčního chování osob, které se podílejí na jejich zadávání,“ uvedla mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková. Ta upozornila především na výrazné snížení peněžních limitů pro zadávání veřejných zakázek. „Novinkami je zejména zveřejňování výzvy pro podání nabídky na internetových stránkách města v případě zakázky ve výši od sto tisíc, dosud bylo od půl milionu korun. Dále pak vyplňování a zveřejňování průvodního listu k veřejným zakázkám u zakázek od sto tisíc. Ten dosud zveřejňovaný nebyl,“ upozornila Kotásková.

Vnitřní předpis taktéž odráží zákonnou povinnost zadavatele zveřejňovat celé znění smlouvy na svém profilu v případě smluv na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena přesáhne půl milionu korun bez DPH. Při tvorbě nového předpisu radnice využila zjištění a doporučení občanského sdružení Oživení, které pro Město Hodonín provádí poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek a hospodaření s majetkem města.

Článek viz Hodonínský deník.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář