Úřednická pochybení bude i nadále platit stát

Poslanci opět jasně ukázali, jaké mají představy o postavení státních zaměstnanců, tentokrát při rozhodování o právní úpravě jejich odpovědnosti za jimi způsobenou škodu.

Po opětovném odsunutí účinnosti, již od roku 2002 platného, ale dosud neúčinného služebního zákona z konce minulého roku, tentokrát na 1. ledna 2015, zákonodárci v květnu rozhodovali o návrhu poslanců Polčáka, Gazdíka a Laudáta na změnu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Stát ročně platí desítky milionů korun jako náhradu škody za úřední pochybení způsobená nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, aniž by tyto prostředky v duchu regresní náhrady vymáhal po svých zaměstnancích.

Jen pro představu, mezi lety 2007 až 2010 uhradil stát kvůli úředním pochybením 120 milionů Kč, z této částky vymohly odpovědné instituce zpět pouze tisíc korun! Podle jiného průzkumu provedeného občanským sdružením Oživení, které analyzovalo 177 rozsudků a 77 pokut od antimonopolního úřadu z let 2005 až 2007, bylo právo na úhradu škody po úřednících využito jak u rozsudků, tak u pokut asi v 5 %. Právní prostředky k možnosti státu domoci se regresní náhrady přitom nechybí, co však chybí, je vůle odpovědných osob tyto peníze vymáhat.

Celý článek Právní rádce. ihned.cz

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář