Dilema veřejných zakázek: Priorita ceny, či priorita kvality?

Ze společné analýzy Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ), Grant Thornton a CEEC Research vyplývá, že v letošním 2. čtvrtletí, tj. od vstupu tzv. protikorupční novely zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) v účinnost, klesl počet oznámení o veřejné zakázce o 66,2 %. Předseda KAVZ Mgr. Robert Pergl sice připouští, že propad může být dán i tím, že se obce snažily vyhlásit co nejvyšší počet zadávacích řízení ještě před 1. 4. 2012, kdy nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – tedy tzv. protikorupční novela ZVZ. Zároveň však poukazuje i na fakt, že »počty i předpokládané hodnoty oznámených veřejných zakázek mezi 1. a 2. čtvrtletím letos výrazně propadly, ačkoliv novelizací byly sníženy limity pro veřejné zakázky malého rozsahu, a tudíž by se dal očekávat spíše nárůst počtu veřejných zakázek vstupujících do systému«.

»Ať tak či onak, celkově dochází k nežádoucímu negativnímu dopadu na národní hospodářství v podobě snižování HDP,« říká Robert Pergl. Opakuje tak vlastně to, co zaznělo na říjnové konferenci Fórum veřejné zakázky kvalitně, která se konala na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) a během níž byla zahájena činnost stejnojmenné platformy. Fórum veřejné zakázky kvalitně coby společný projekt MPO a KAVZ (viz wwww.fvzk.cz) požaduje návrat kritéria kvality do veřejných zakázek a aplikaci principu nepřípustnosti nepřiměřeně nízké nabídkové ceny.

Martin Kameník, projektový koordinát Oživení, o. s., potvrzuje, že v posledních letech skutečně zadavatelům veřejných zakázek přibývá vrásek na čele. Musí totiž reagovat na stále více omezené veřejné finance a vyšší nároky na zadávací řízení dané ZVZ.

»Po éře předražených zakázek stále více zadavatelů preferuje kritérium nejnižší ceny jako záruku transparentnosti a hospodárnosti,« uvědomuje si Martin Kameník. »Bohužel, toto kritérium se nemusí ve výsledku vždy vyplatit. Zejména hrozí nižší kvalita plnění. Proto sílí kritické hlasy volající po novelizaci ZVZ, který by kladl větší důraz na kritérium kvality než pouhé ceny. Obávám se však, že novela zákona v tomto duchu by problémy nevyřešila. I nynější právní úprava přece umožňuje stanovit kritéria kvality. Jde spíše o to, že zadavatelé často nedovedou kritéria dobře nastavit vzhledem k poptávanému předmětu zakázky. Oba extrémy, priorita ceny vs. priorita kvality nemusí být pokaždé tím správným vodítkem. Vždy je třeba posuzovat celkové náklady na zakázku ve vztahu k možným rizikům při její realizaci. Taková analýza by měla být východiskem nejen pro nastavení soutěžních kritérií, ale také pro způsob a nastavení projektového řízení,« uzavírá Martin Kameník

 

Celý článek viz Moderní obec.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář