Další problematická veřejná zakázka zrušena

Oživení  podalo dne 17.6.2013 podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky Stavební úpravy koupaliště Ládví vyhlášené  zadavatelem Městská část Praha 8. Oživení spatřovalo nezákonný postup zadavatele v tom, že hodnotící kritéria obsažená v zadávací dokumentaci byla zcela vágní,tudíž v rozporu se základní zásadou transparentnosti vyjádřenou v § 6 zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel dále požadoval po uchazečích složení jistoty v nezákonné výši, na což Oživení upozornilo doplněním podnětu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dne 23.9.2013.  Dne 3. 10. 2013 zadavatel zadávací řízení zrušil.

Více informací, včetně rozhodnutí ÚOHS, naleznete na stránkách věnovaných této kauze.

Vaše dotazy zodpoví Andrea Kohoutková.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář