Analýza 2020: Radniční zpravodaje stále slouží politikům místo občanů

Před krajskými volbami jsme zanalyzovali všechny krajské zpravodaje v ČR včetně všech regionálních televizí. 5 posledních vydání každého zpravodaje a 5 vysílání každé regionální televize před volbami. Výsledek? Politická reklama za veřejné peníze.

10 ze 13 krajů má vlastní periodikum nebo televizní pořad. Některé kraje i obojí.

Oživení se problematice obecních a krajských zpravodajů věnuje dlouhodobě. S ubývajícím počtem lokálních novin to totiž bývají jediná média, která se lokálnímu dění věnují. Nato v obrovských nákladech a s minimálním dohledem.

Cílem analýzy bylo zmapovat vydávání krajským periodik placených z veřejných rozpočtů a zjistit, zda se řídí tiskovým zákonem a neporušují zákon o volbách do zastupitelstev krajů, který např. v § 56a odst. 6 říká:

K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.“

Na základě analýzy budeme podávat 2 podněty pro spáchání přestupků na Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.

Praxe zneužívání veřejných peněz na neregulovanou vlastní propagaci vedení se musí změnit.

Bližší info k analýze v tiskové zprávě a v infolistu.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář