Ministerstvo spravedlnosti ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu nebude stíhat dřívější porušení povinností podle zákona o střetu zájmů

V rámci řešení jedné z našich kauz jsme narazili na zásadní dopady poslední judikatury Nejvyššího správního soudu. Na podnět, ve kterém jsme mimo jiné upozorňovali na možné spáchání přestupku veřejným funkcionářem podle § 23 odst. 1 písm e) a f) zákona o střetu zájmů, Ministerstvo spravedlnosti odpovědělo, že vzhledem k poslední judikatuře Nejvyššího správního soudu nebude možné stíhat veřejné funkcionáře za přestupky neúplných či nepravdivých oznámení podle zákona o střetu zájmů v časovém období, ve kterém bylo veřejnosti umožněno neomezené nahlížení do Centrálního registru oznámení. Důvodem pro takový postup jsou podle ministerstva a správních soudů praktické dopady zrušujícího nálezu Ústavního soudu, který neomezené nahlížení shledal protiústavním.


Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář