Novinky

Dosluhující primátor hlavního města proslul souvislostí s několika pochybnými veřejnými zakázkami. Oživení kritizovalo neprůhledné dodatečné změny v projektu.

Analýza internetového portálu Zakázky pod lupou (Oživení, 2010) Jaká je úroveň informací zveřejňovaných o zakázkách zadávaných Magistrátem hl. m. Prahy rok po spuštění ojedinělého projektu Zakázky pod lupou? Projekt měl zásadně zprůhlednit veřejné zakázky, avšak výsledky analýzy ukazují, že magistrát v implementaci nadějného projektu selhává....

E-aukce: nástroj pro transparentnější zadávání veřejných zakázek (Oživení, 2010) Jednoduchý manuál shrnující základní poznatky o elektronickcých aukcích. Ty jsou stále více užívány ve veřejném sektoru pro úsporu veřejných výdajů na pořizování různých služeb, dodávek atp. Manuál je určitým úvodem do problematiky elektronickcých aukcí a popisuje co...

Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů: realita nebo fikce? (Oživení 2010) Osobní odpovědnost je důležitým předpokladem každého kvalitního rozhodování, a proto bývá na správce majetku uvalena smluvně či přímo zákonem. Platí to alespoň pro soukromý majetek, ať už ve vlastnictví fyzických osob či obchodních společností. Při pohledu na...

Právo občana domáhat se neplatnosti smluv uzavřených obcí či krajem (Libor Dušek, 2011) Vítězná práce kategorie Ústavní právo IV. konference studentské věděcké odborné činnosti 2011 Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Práce se věnuje problematice možnosti občana domáhat se u soudu neplatnosti smlouvy, o níž se domnívá, že...

Otevřenost zadávacích řízení v ČR (Oživení, 2011) Analýza zpracovaná ve spulupráci s CERGE-EI v rámci projektu Zlepšení systémů veřejných zakázek v ČR a SR. Analýza se snaží odpovědět na otázku, nakolik jsou soutěže o veřejné zakázky v ČR otevřené většímu počtu uchazečů a j tak využitu...

To, že při svém vyšetřování kauzy opencard policie zatím nikam nedospěla, znamená, že se jí vedle sdružení Oživení zabývá už jen kontrolní výbor pražského zastupitelstva. Jeho včerejší jednání, které mělo vyčíslit škody města, však nebylo usnášeníschopné. „Nepřišli ti, kdo o jednání stáli,“ konstatoval šéf výboru František Hoffman (KSČM). Podle něho se mělo především mluvit o prvních 50 tisících kartách, které město od firmy Haguess koupilo podle kritiků za přemrštěné ceny a z nichž 40 tisíc leží v jakémsi skladu. „Městu vznikla škoda, měla by se vymáhat jako neoprávněný majetkový prospěch,“ řekl Právu Hoffman.