Novinky

V termínu od 26. do 28. srpna 2011 proběhne již 7. ročník víkendového protikorupčního semináře na zámku Rozsochatec v Rozsochatci. Intenzivní seminář začne v pátek odpoledne a skončí v neděli po obědě. Budeme se věnovat  především následujícím aktuálním tématům: whistleblowing (tedy upozorňování na neetické nebo nezákonné  praktiky na pracovišti), protikorupční program vlády ČR, který slibuje mít dopad na samosprávy zejména v oblasti hospodaření (novelizace zákona o obcích a zákona o veřejných zakázkách) - a související aktivity neziskového sektoru, dále možnosti, které protikorupčním snahám nabízí nové internetové nástroje, a v neposlední řadě také zapojení veřejnosti do procesu územního plánování.

Zadavatelé veřejných zakázek si snaží ulehčit život při jejich zadávání a manipulují s předpokládanou cenou, aby se vešli pod zákonné cenové limity. Zjednodušené podlimitní řízení (tzv. výzva alespoň pěti uchazečům) je sice jedním z nejoblíbenějších zadávacích řízení, ale není ekonomicky efektivní, neboť generuje méně nabídek než otevřené řízení. To jsou jedny z prvních výsledků dosud nejrozsáhlejšího výzkumu chování českých zadavatelů, který realizují sdružení Oživení a akademické pracoviště CERGE-EI. Chování českých zadavatelů ukazuje, že navržená novela zákona o veřejných zakázkách je to minimum, co je potřeba učinit.
V naší knihovně si nově můžete stáhnout práci studenta Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Libora Duška Právo občana domáhat se neplatnosti smluv uzavřených obcí či krajem.
Kdo bude chtít pomocí úplatků získat veřejnou zakázku, tomu novela zákona o veřejných zakázkách z pera ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského (VV) skutečně zkomplikuje život.

Aktivitu organizuje sdružení Oživení. V Humpolci také přijali několik opatření, která mají zabránit případnému korupčnímu jednání. Například snížili limity pro výběrová řízení u veřejných zakázek. Rozhovor se starostou Humpolce Jiřím Kučerou v archivu  ČRo Region v pořadu Události v regionu viz Český rozhlas.cz...

Do parlamentu míří novela zákona o veřejných zakázkách z pera Ministerstva pro místní rozvoj. Tématu se 18. května věnovalo Studio ČT24 a hostem v pořadu byli Martin Kameník z Oživení a Jiří Skuhrovec, realizátor projektu zIndex. Záznam rozhovoru si můžete prohlédnout v archivu ČT24 zde.
Na ministerstvu vnitra vzniká protikorupční novela zákonů o obcích, krajích a Praze. Podle názoru protikorupčních nevládních organizací Oživení, Transparency International ČR (TIC) a Otevřená společnost jde novela sice správným směrem, ale nedostatečně. Aby byla skutečně účinná, chybí vymahatelnost informací pro zastupitele a právo občanů dovolávat se u soudu neplatnosti smluv uzavíraných obcemi.
Profesor Bedřich Moldan a herec Petr Vacek s předsedou protikorupční organizace Oživení Tomášem Kramárem a Petrem Machálkem, ředitelem Hnutí DUHA, v otevřeném dopise žádají tři předsedy, aby „učinili přítrž snahám proměnit státní lesy v pouhou továrnu na dřevo“. Poukazují přitom na plánovanou transformaci Lesů ČR v ‚lesní ČEZ‘. K dopisu se můžete připojit na netunelujtelesy.cz.