Protikorupční balíček Prahy 6 zeje prázdnotou

Tisková zpráva Oživení, o. s., 12. 10. 2010

V březnu tohoto roku schválili radní MČ Praha 6 realizaci tzv. protikorupčního balíčku, který měl zprůhlednit chod úřadu a umožnit občanům lépe kontrolovat rozhodování a hospodaření městské části. Všechna opatření měla být zavedena do konce června. Po půl roce však z balíčku v praxi mnoho nezbylo.

Radní schválili v rámci svého tažení proti korupci protikorupční balíček, který obsahoval především nástroje vyšší transparentnosti hospodaření a rozhodování úřadu a možnosti důslednější kontroly nakládání s veřejným majetkem včetně anonymního ohlašování případů korupčního či jinak nežádoucího jednání radnice. Na hladkou implementaci balíčku měl dohlížet řídicí výbor složený z politiků, úředníků a expertů radnice. Do dnešního dne však byl skutečně realizován jen zlomek z plánovaných opatření. Oživení provedlo hodnocení plnění protikorupčního balíčku na základě informací dostupných na internetovém portálu Prahy 6 a odpovědí z úřadu městské části. (viz Příloha k tiskové zprávě)

Z celkových 12 plánovaných bodů balíčku bylo plně realizováno pouze jedno opatření – možnost nájemníků účastnit se výběrových řízení na rekonstrukci bytových domů, ve kterých bydlí. Částečně bylo splněno spuštění centrální databáze smluv na internetu a možnost občanů městské části být členy hodnotících komisí při zadávání veřejných zakázek. Minimálně pak byla implementována centrální databáze vyhlášených zakázek, investičních záměrů a seznam obchodních společností s majetkovou účastí Prahy 6. Tyto nástroje jsou sice k dispozici na webu Prahy 6, ale neobsahují všechny plánované informace a z hlediska požadavku vyšší transparentnosti plní tuto funkci jen minimálně. Zbylé čtyři úkoly pak nebyly implementovány vůbec.

„Protikorupční balíček mohl být významným nástrojem k vyšší transparentnosti a prevenci korupce na Praze 6, avšak v současné podobě je jeho přínos minimální. Je to škoda, vzhledem k tomu, že Praha 6 byla dosud úspěšným průkopníkem protikorupčních nástrojů, hlavně díky svému elektronickému tržišti pro veřejné zakázky. Vše nasvědčuje tomu, že vedení radnice se spíše snažilo rychle uklidnit hlasy voličů volajících po razantnějších zásazích proti korupci než skutečně snižovat riziko korupce. Tomu nasvědčuje i fakt, že se dosud ani jednou nesešel řídicí výbor, který měl na implementaci balíčku dohlížet,“ uzavírá hodnocení Martin Kameník.

Tento příklad ukazuje, že vyhlášené kroky proti korupci ještě nemusí znamenat skutečný pokrok. V současné politické situaci je deklarovaný boj proti korupci velmi vděčné a populární předvolební téma, ale občané a média by měli bedlivě dohlížet na to, zda jsou takové sliby skutečně dotaženy do zdárného konce.

Martin Kameník

projektový koordinátor Oživení, o. s.

tel.: 776 230 779

e-mail: [email protected]

Příloha: přehled plnění jednotlivých bodů Protikorupčního balíčku Prahy 6

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář