Externí audity zadávání veřejných zakázek

Vhodným doplňkovým nástrojem zvyšování transparentnosti, zákonnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek jsou externí „nezávislé” audity či prověrky, které nahrazují chybějící kontrolu ze strany NKÚ. Aby však audity dobře plnily svou funkci, musí být zveřejněny. Na základě zjištěných systémových nedostatků a konkrétních pochybení včetně jejich četnosti by měl být náležitě inovován systém zadávání veřejných zakázek.

Audit zadávání veřejných zakázek hl.m. Prahou

V roce 2007 byla na objednávku Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP) zpracována prověrka všech veřejných zakázek na stavební práce zadané Odborem městského investora MHMP v období 1.5.2004 – 31.12.2005. Hlavní zjištění a doporučení učiněná auditorem byla přehledně uvedená v příloze důvodové zprávy k návrhu novelizace interních Pravidel pro zadávání veřejných zakázek MHMP.

ZDE!!!Celá Zpráva o zjištěních prověrky veřejných zakázek Magistrátu hl.m. Prahy ve formátu .zip je ke stažení ZDE!!!Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Sorry, the comment form is closed at this time.