Teprve po šesti letech jsme si vymohli na ÚOHS vrácení protiústavního poplatku. A to o něm Ústavní soud rozhodl již v roce 2019.

Vyhráli jsme u Nejvyššího správního soudu spor s ÚOHS. Spor začal už v r. 2016! Počíst si můžete zde. 

 

Ale spíš jsme se měli soudit s poslanci, protože ti zavedli do zákona o zadávání veřejných zakázek nesmyslný poplatek 10,000,- Kč za to, že napíšete ÚOHS, že je někde cinklá zakázka. Tento totální nesmysl si u poslanců vybojoval sám tehdejší předseda ÚOHS Petr Rafaj. A poslanci, co mu skočili na lep a novelu předložili, byli: Ladislav Okleštěk, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Ing. Josef Uhlík, Bc. Jan Klán, Mgr. Václav Horáček, Ing. Jana Fischerová CSc., Ing. Karel Fiedler.  

 

Poslanci se ani neobtěžovali zastřít fakt, že jim pozměňovací návrh připravoval ÚOHS, o čemž svědčí třeba komentář tehdejšího místopředsedy Joefa Chýleho, který je v pozměňovacím návrhu na webu sněmovny dodnes:

 

Otázka, jakou částkou bude podnět zpoplatněn, je otázkou hlavně koncepční a politickou, přičemž 100,- Kč představuje dle ÚOHS minimální míru s ohledem na cíle, jež tento institut má řešit. Navrhovaná částka je symbolická v tom smyslu, že není způsobilá omezit možnost kohokoli podat podnět k Úřadu, na druhou stranu je však jistě způsobilá splnit regulační funkci ve vztahu k podnětům absurdním a zcela nedůvodným (přičemž prošetřování i takových podnětů můze vést ke komplikacím a blokováním úkonů při zadávání veřejných zakázek). Diskusi však Ize následně vést i o částce vyšší, a to např. 1000,- Kč či 10 000,- Kč.“

 

Rozhodnutí Ústavního soudu 

V roce 2019 Ústavní soud potvrdil, že je takový poplatek protiústavní, jak jsme byli přesvědčeni od začátku. O to, kdo se dostane k Ústavnímu soudu jako první a získá zásluhy za zrušení protiústavního nesmyslu, jsme pomyslně soutěžili s kolegy z Transparency international. Každý jsme zvolili jinou právní cestu. Naše vedla k Ústavnímu soudu zkratkou, ale to bylo na většinu pléna až příliš rychlé (ne tak pro senát Ústavního soudu Vojtěcha Šimíčka a Kateřiny Šimáčkové – ti chtěli odstranit z právního řádu nesmysl hned). Pomyslné “zásluhy” si tak nakonec odnesli kolegové z TI, kteří se dostali k ÚS vzápětí.  

 

Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ze dne 30. 10. 2019 (N 181/96 SbNU 274; 309/2019 Sb.) byl poplatek zrušen, jako neústavní, když Ústavní soud konstatoval:  

 

„…že s poplatkem podle § 259 zákona o zadávání veřejných zakázek buď není spojeno žádné protiplnění, nebo toto protiplnění spočívá v zamezení vzniku neústavního stavu, který by nastal v důsledku nutnosti současného použití vzájemně rozporných ustanovení § 249 a § 259 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek. V prvním případě je totiž neústavnost poplatku založena tím, že ten, kdo jej zaplatí (tzn. ten, kdo splní svou zákonnou povinnost), se nakonec domůže téhož jako ten, kdo tuto povinnost nesplní, za což mu ovšem podle napadeného ustanovení nehrozí žádné sankce. Takto stanovený poplatek tak vlastně sám „sankcionuje“ toho, kdo poplatek zaplatil, tím, že jej zaplatil, což je zjevně nepřípustný následek poplatkové povinnosti, příčící se ústavnímu zákazu libovůle podle čl. 1 odst. 1 Ústavy. Ve druhém případě je protiplněním zajištění ústavnosti a zákonnosti postupu orgánu veřejné moci, tedy něco, co musí být v právním státě zaručeno bezpodmínečně a bezvýjimečně – stát nemá vybírat zvláštní poplatek za to, aby konal tam, kde je k tomu zákonem povinován. Poplatková povinnost, jejímž protiplněním by mělo být právě respektování základních principů právního státu, tak odporuje zákazu libovůle podle čl. 1 odst. 1 Ústavy a je v rozporu s povinností orgánů veřejné moci podle čl. 2 odst. 3 Ústavy uplatňovat státní moc jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Takovýto poplatek nelze po nikom vynucovatPro úplnost nutno dodat, že zjištěná neústavnost se týká celého ustanovení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nejen jeho odstavce 4. 

 

Protiústavní to bylo, ale stejně vám nic nedáme 

Trvalo to ale další 2 roky, než nám ÚOHS vrátil poplatek zpátky. Proti tomu se tehdy pro změnu bránil sám ÚOHS, když tvrdil, že i protiústavně vybraný poplatek si může nechat. A až teď jsme definitivně vyhráli u Nejvyššího správního soudu. Dva soudní spory navíc, při kterých náklady na řízení převýšily samotnou jistinu. 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář