Jak sponzoři ODS v Mladé Boleslavi dominují zakázkám malého rozsahu

Mladá Boleslav uzavřela dle registru smluv nejvyšší počet kontraktů se společností H-INTES s.r.o. Ve vedení jednoho z nejvýznamnějších smluvních partnerů města však působí sponzoři mladoboleslavské ODS, která od roku 2006 drží post primátora města. Jejich zakázky provází podezřelé praktiky, které popisujeme v tomto článku. 

 

Čtyři sponzoři ODS pracující pro H-INTES jsou zároveň společníky ve společnosti H-INTES Management s.r.o. Tato společnost, jak název napovídá, sdružuje management společnosti H-INTES a slouží jako prostředek k vyplácení ročních odměn managementu stavební společnosti. Zmínění sponzoři byli ve společnosti H-INTES Management majiteli tzv. manažerských podílů, mezi které se dle stanov H-INTES Management rozděluje 90% čistého ročního zisku. 

 

Zápis z valné hromady společnosti H-INTES z roku 2018 odhaluje, jak společnost poprvé rozdělila svůj zisk mezi H-INTES Management a další společnosti vlastněné reálnými majiteli společnosti H-INTES (dle našich informací se jedná o jednu rodinu). Konkrétně jde o společnosti CR Group s.r.o., H-INTES Holding s.r.o., H-INTES Horák s.r.o.  

Ve stejné době se takřka celý management společnosti H-INTES rozhodl sponzorovat politickou stranu ODS, která ten samý rok v Mladé Boleslavi obhajovala ve volbách post nejsilnější politické strany v zastupitelstvu města. 

 

Stejný majitel, stejné sídlo, ale střet zájmů to není, jasný pane 

Druhou nejvýznamnější dodavatelskou společností z pohledu počtu smluv v registru smluv (nepočítáme-li banku Českou spořitelnu a.s. a společnosti, ve kterých má Mladá Boleslav majetkový podíl), je společnost CR Project s.r.o. Pokud máte pocit, že jste tento název četli o pár řádků výše, máte pravdu. Vedle majetkového a personálního propojení sdílí společnost CR Project se společností H-INTES také sídlo. 

Společnost H-INTES a CR Project mají s městem uzavřeny stovky smluv. Drtivá většina z nich jsou veřejné zakázky malého rozsahu, u kterých město na profilu zadavatele nezveřejňuje dokumenty, ze kterých by bylo možné zpětně dohledat, jak zadání zakázky proběhlo, kdo se o zakázku ucházel, případně jak se zadavatel vypořádal s potenciálními střety zájmů. 

Našli jsme však veřejné zakázky společnosti H-INTES, které byly soutěženy v režimu zákona a u kterých máme za to, že Mladá Boleslav jako zadavatel nesplnila všechny zákonné náležitosti. 

 

Cyklostezky náměstí Republiky 

Prvním příkladem je podlimitní veřejná zakázka na výstavbu cyklostezky náměstí Republiky. Ta má z našeho pohledu několik podezřelých aspektů. Zakázku vyhrála společnost H-INTES na základě nejnižší nabídkové ceny, ovšem v písemné zprávě zadavatele chybí jakákoliv zmínka o střetu zájmů. Nadto projekční společností celého projektu byla společnost CR Project 100 % vlastněná společností CR Group s.r.o. (spoluvlastníka společnosti H-INTES). Skutečnost, že společnost, která vypracovala projekt sídlí na stejné adrese jako společnost, která jej realizovala a že tyto společnosti jsou majetkově propojené, zcela v dokumentaci chybí. 

Lze tedy spekulovat, co vedlo společnost H-INTES k tomu, aby podala nabídku téměř o třetinu nižší oproti předpokládané hodnotě. Propojení dodavatelů mohlo způsobit připravení projektu na míru tak, aby byla výhra zakázky jistá. V neposlední řadě pak působí podezřele i dodatky smlouvy, které navyšují výslednou cenu zakázky o cca 4 mil. Kč a prodlužují termín plnění o několik měsíců. 

 

Opakující se vzorce 

Velmi podobná situace nastala v případě zakázky na rekonstrukci ulice Pražské v Bezděčíně. Společnost H-INTES s vítěznou nabídkou o 14 mil. Kč bez DPH nižší, než byla předpokládaná hodnota zakázky, která činila cca. 34 mil. Kč bez DPH byla od druhého uchazeče v pořadí vzdálena o 4 mil. Kč. Tato částka však byla dodatkem navýšena o 3 mil. Kč. 

V případě Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi byla projektantem opět společnost CR Project. H-INTES vyhrála tentokrát s nabídkou o 12,3 mil. Kč bez DPH nižší oproti předpokládané hodnotě. Podobně tomu bylo u veřejné zakázky Autobusové terminály, kdy však společnost H-INTES byla jediným přihlášeným soutěžícím. 

Vrcholem pak je až více než 50% rozdíl mezi předpokládanou hodnotou zakázky cca 17 mil. Kč bez DPH a vysoutěženou cenou cca 7 mil. Kč bez DPH při celoplošné opravě komunikace do průmyslové zóny Řepov – Plazy. Přestože ceny stavebních materiálů v roce 2022 procházely turbulencemi, tato odchylka se zdá být nereálnou. Asi nemusíme opakovat vítěze realizace zakázky ani jejího projektanta. 

 

Další podnět v Mladé Boleslavi 

Ač neradi, podali jsme Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podnět k přezkoumání úkonů zadavatele. Domníváme se, že Úřad již řešil podobnou věc v říjnu roku 2020 v obci Hudlice, kdy se tatáž společnost podílela na přípravě projektové dokumentace a následně vyhrála i realizaci stavební zakázky. V Hudlicích se ovšem přihlašoval pouze jeden soutěžící, což se v případě společnosti H-INTES stalo pouze u zakázky Autobusové terminály. Obci byla nicméně udělena pokuta za přestupek. 

Z dostupných dat tak fakticky lze shrnout, že pokud má stavební společnost dobré politické konexe a sponzoruje mladoboleslavské vládnoucí strany, získává zásadní konkurenční výhodu oproti ostatním konkurentům a může se těšit na přísun zakázek malého rozsahu. Doufejme, že to pomohou naše podněty změnit. 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář